Author Archives: nguyensigia

QUY TRÌNH THIẾT KẾ

13 Th9 18
nguyensigia
No Comments

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết kế Xây Dựng HP xin kính chào quý khách, Chúc quý khách dồi dào sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng!

Công Ty Xây Dựng HP xin giới thiệu quý khách ” Quy trình thiết kế” hồ sơ thi công công trình của công ty:

 

 Quy trình thiết kế bao gồm:

1.Mục đích thiết kế:

Quy trình này đưa ra phương pháp thực hiện quá trình quản lý hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo

 •        Chất lượng thiết kế
 •        Tiến độ thiết kế
 •        Hạn chế tối thiếu sai sót do yếu tố chủ quan gây ra khi thiết kế công trình
 1. Phạm vi thiết kế:

Phạm vi thiết kế dựa trên phạm vi nhu cầu sử dụng công năng của khách hàng và diện tích của công trình. Từ đó Công ty sẽ lên kế hoạch thiết kế phù hợp nhất và đạt giá trị thẩm mỹ cao nhất trong công trình.

 1. Trách nhiệm:

 Giám đốc : là người phê duyệt hồ sơ thiết kế khi đã hoàn thành. Hồ sơ trên phải được hai bên công ty và bên khách hàng đã thỏa thuận thống nhất phương án thiết kế hồ sơ công trình.

  Chủ trì thiết kế: Là người phụ trách quá trình quản lý dự án thiết kế. Chủ trì thiết kế có trách nhiệm theo dõi, Kiểm soát, đôn đốc tiến độ thiết kế về việc thực hiện các bộ phận liên quan đến quy trình thiết kế.

  Chủ trì thiết kế chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng của quy trình thiết kế.

  Chủ trì thiết kế có trách nhiệm tiến hành theo dõi, khắc phục các sự cố, phòng ngừa để cải tiến quy trình thiết kế để đạt được hiệu quả thiết kế cao nhất

  Những thành viên tham gia thiết kế có trách nhiệm thực hiện đúng mục tiêu thiết kế đã đề ra, báo cáo công việc cho cấp trên để dễ dàng theo dõi tiến độ quá trình thiết kế

 1. Quy trình thực hiện:
 • Lập phương án thiết kế hồ sơ: Bộ phận phụ trách việc thiết kế sẽ trực tiếp gặp khách hàng lấy ý kiến và nhu cầu của khách hàng về việc thiết kế công trình cho khách hàng, sau đó trình bày phương án thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình cho chủ trì thiết kế xem xét và lên kế hoạch quy trình thiết kế.
 • Thống nhất phương án thiết kế: Sau khi thiết kế bộ hồ sơ công trình bên công ty và khách hàng sẽ thống nhất phương án thiết kế hồ sơ.
 • Triển khai phương án thiết kế chi tiết: Sau khi thống nhất phương án thiết kế, Chủ trì thiết kế phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thiết kế.
 • Phân công công việc cho từng thành viên: Các thành viên tham gia thực hiện thiết kế hồ sơ phải nắm rõ ý của cấp trên giao cho thực hiện đúng mục tiêu thiết kế. Trong quá trình triển khai chi tiết thiết kế có gặp vướng mắc gì thì phải báo cáo lên cấp trên và phối hợp với khách hàng điều chỉnh lại hồ sơ cho hài hòa, đạt giá trị thẩm mỹ và kết cấu công trình.
 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế trước khi  được ký duyệt.
 • Bàn giao hồ sơ thiết kế cho khách hàng.
 1. Hồ sơ thiết kế:
 • Hồ sơ thiết kế đúng tiêu chuẩn xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế thể hiện chi tiết từng hạng mục xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế phải đạt được giá trị thẩm mỹ cao cho công rình.
 • Hồ sơ thiết kế khi bàn giao cho khách hàng phải được ký duyệt của bộ phận phụ trách và được đóng dấu của công ty.

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

13 Th9 18
nguyensigia
No Comments

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

(HĐHP/05/2018)

Công trình     : NHÀ Ở DÂN DỤNG

Hạng mục      : THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN

Địa điểm XD :Thửa Số 22 Khu QHDC(B) Đảo 1 Bắc Sông Hà Thanh,TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

 • Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI,  kỳ họp thứ 10;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
 • Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án xây dựng công trình.
 • Căn cứ vào khả năng và yêu cầu giữa hai bên.

Hôm  nay,  ngày  02 tháng  05 năm  2018,  tại  nhà  Chủ Đầu Tư   KV4, Phường Ngô Mây, tp Quy Nhơn,chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO VIỆC (Bên A): BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Người Đại diện         : Ông Phan Thanh Hiến

CMND số                 : 215030773.   Cấp ngày 28/ 03/ 2017 Tại CA Bình Định

Địa chỉ                     :KV4, P. Ngô Mây, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định   Điện thoại                        : 0986781707

BÊN NHẬN VIỆC (Bên B): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HP

Địa chỉ              : 03 Võ Văn Dũng P. Ngô Mây, Tp.Quy Nhơn, Bình Định.

MST                : 4101481868       STK: 58010001072879 BIDV Bình Định

Điện Thoại      : 097 357 0907

Do Ông           :  Nguyễn Sĩ Gia            Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp Đồng thiết kế thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện công trình nhà ở dân dụng tại địa chỉ KV4, Phường Ngô Mây,tp. Quy Nhơn với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN.

 • Hồ sơ Hợp Đồng là bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng, bao gồm các tài liệu Hợp Đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý giảm dần như sau:
  • Các điều khoản, điều kiện của Hợp Đồng, Phụ lục Hợp Đồng (nếu có);
  • Các hồ sơ thiết kế gồm bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện tham chiếu thi công.
  • Biên bản thỏa thuận được ký kết giữa hai Bên trong quá trình thực hiện Hợp Đồng.
 • Các hồ sơ, chứng từ có liên quan khác.
 • Các tài liệu trên phải được bổ sung cho nhau và được giải thích theo một  cách chung.  Nhưng trong trường hợp không có sự nhất quán hoặc không rõ nghĩa/mâu thuẫn nghĩa giữa các tài liệu nói trên, thì việc xem xét ngữ nghĩa được căn cứ theo thứ tự ưu tiên hồ sơ.
 • Trong trường hợp có sự khác nhau hoặc không rõ nghĩa/mâu thuẫn nghĩa giữa các điều khoản hoặc do việc quy định của các điều khoản trong các tài liệu, thì những tài liệu được chỉnh sửa trước tiên được xem xét ưu tiên theo thứ tự trên.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 • Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận xây nhà theo hình thức trọn gói hoàn thiện bao gồm vật tư và nhân công trọn gói phần nhà ở dân dụng.
 • Bảng chủng loại vật tư như sau:
 

STT

 

VẬT TƯ

 

CHỦNG LOẠI VẬT TƯ

01 Sắt thép Hòa phát hoặc pomina
02 Xi măng đô bê tông &xây tô Visai hoặc Sông Gianh
03 Cát BT Cát vàng hạt lớn
04 Bê tông Trộn máy tại công trình
05 Cát xây tường Cát vàng hạt lớn
06 Cát tô trát tường Cát tô vàng hạt nhỏ
07 Đá 1×2, 4×6 Đá xanh
08 Gạch đinh 5cm x 13cm x 20cm Tuynen tây sơn
09 Gạch ống 9cm x 13cm x 20cm Tuynen tây sơn
10 Đường ống cấp thoát nước Đạt Hòa
 

11

Đường ống ghen điện+ đế âm

tường

 

Sino

Dây điện Cadivi
 • Phần xây dựng cơ bản (nhà thầu cung cấp vật tư và nhân công phần thô).
 • Tổ chức công trường,làm lán trại cho công nhân( nếu mặt bằng thi công cho phép)
 • Vệ sinh mặt bằng thi công ,định vị tim móng,cột
 • Đào đất hố móng :móng băng, dầm móng,đà kiềng,hầm phân,hố ga,bể nước…theo hồ sơ thiết kế
 • Vệ sinh,thi công phần trên theo bản vẽ thiết kế
 • Cung cấp và thi công coffa,cốt thép,đổ bê tông móng ,đà kiềng,dầm sàn các lầu cột…theo bản vẽ thiết kế
 • Cung cấp vật liệu và xây tường gạch ống 9x13x20cm theo bản vẽ thiết kế.Tô trát tường  đúng quy chuẩn
 • Cung cấp vật liệu và cán nền các nền lầu,sân thượng,mái và nhà vệ sinh

 

 • Cung cấp đế âm,ống dẫn dây,dây điện và lắp đặt hệ thống đường dây điện chiếu sáng,cáp mạng
 • Cung cấp và thi công đường ống cấp thoát nước sinh hoạt
  • Phần hoàn thiện (nhà thầu cung cấp nhân công và vật tư)
   • Thi công chống thấm Sino,sàn mái,sàn vệ sinh,sân thượng,ban công.
   • Thi công và lắp đặt hệ thống đường ống cấp và thoát nước
   • Ốp lát gạch toàn bộ sàn của nhà,phòng bếp,tường vệ sinh theo bản vẽ thiết kế
   • Lắp đặt hệ thống điện và chiếu sáng:công tắc ,ổ cắm, bóng đèn.
   • Lắp đặt thiết bị vệ sinh:bàn cầu,lavabo, vòi nước…
   • Dựng khung ngoại cửa sắt
   • Trét matit,lăn sơn lót ngoại thất và sơn nước toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà(không bao gồm sơn gai,sơn gấm và các loại sơn trang trí khác)
   • Vệ sinh công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng
   • Gia công và hoàn thiện mộc.
   • Gia công và hoàn thiện sắt,nhôm,kính,
   • Lắp đặt các loại đèn chùm trang trí,đá Granite,
  • Các công việc và hạng mục sẽ không bao gồm trong thi công phần thô
   • Mạng lan cho văn phòng
   • Lắp đặt bồn nước nóng năng lượng mặt trời
   • Hệ thống điện 3 pha,hệ thống điện thang máy,hệ thống chống sét,hệ thống cho máy lạnh
   • Thi công tiểu cảnh nước,tiểu cảnh khô
  • Đơn giá trên bao gồm các điều kiện chung sau:
 • Bao gồm Chi phí nhân công, công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị thi công, bảo quản, vận chuyển vật tư,…
 • Cố định trọn gói trong suốt quá trình thi công.
 • Làm căn cứ tính khối lượng thực tế nghiệm thu đạt được tại công trường có xác nhận của đơn vị thi công, kỹ sư kỹ thuật tại công trường và Chủ Đầu Tư. Trường hợp, nội dung công việc nào chưa hoàn thành sẽ bị trừ theođơn giá từng công tác hoặc trừ theo chi phí phát sinh thực tế mà bên A đã bỏ ra để hoàn thành công việc tương ứng.
  • Bố trí nhân công đầy đủ để triển khai thi công đúng tiến độ.
  • Đơn giá trên đã bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo –  đạt yêu cầu an  toàn – phục vụ thi công.

Đơn giá trên đã bao gồm công tác sắp xếp mặt bằng tập kết vật tư gọn gàng, an toàn  trước, trong khi và sau khi thi công xong.

 • Đơn giá trên được phụ thêm các thỏa thuận giũa 2 Bên
  • Bên B chịu chi phí ăn giũa buổi ,café, thuốc cho Công nhân, Tiền bồi dưỡng cuối tuần và  khi đổ bê tông móng, sàn thì Bên A chịu
  • Khối lượng sẽ tính theo m2 sàn kể cả bancon, những ô trống lớn hơn 8m2 sẽ không tính vào khối lượng
 • Yêu cầu công việc: Thi công những hạng mục nêu trên theo quy định của hồ sơ thiết kế thi công và tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo của Hợp Đồng giữa Công ty TNHH Tư Vấn Thiết  Kế Xây Dựng HP

 ĐIỀU 3 :TIẾN ĐỘ,CHẤT LƯỢNG, CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

 • Yêu cầu về tiến độ: tổng thời gian thi công 3tháng.
  • Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A về triển khai thi công, Bên B phải ngay lập tức tập trung nhân lực đến công trường để thực hiện công việc theo  Hợp Đồng này.
  • Tiến độ thực hiện cho từng hạng mục như sau: Bên B đảm bảo tiến độ thi công liên tục,   theo yêu cầu của Bên A (Chủ Đầu Tư), không bị gián đoạn bởi bất kỳ nguyên nhân nào (trừ trường hợp bất khả kháng).
  • Bên B chấp thuận rằng tiến độ thi công có thể được Bên A điều chỉnh, hoặc bị gián đoạn trong một thời gian, phụ thuộc vào tiến độ xây lắp của Nhà thầu/đội thi công khác(những phần thuộc phần hoàn thiện do đơn vị khác thi công theo yêu cầu của bên A). Trong thời  gian bị gián đoạn thi công, Bên B tự bảo quản các thiết bị, máy móc, vật tư của Bên B. Thời gian gián đoạn này không được tính vào thời gian thi công của Bên B trong Hợp Đồng.
  • Công trường tổ chức làm việc 8 giờ/ngày và 7 ngày/tuần, kể cả ngày lễ, tết.
 • Yêu cầu về chất lượng: Đảm bảo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn thi công công trình. Đảm bảo sử dụng an toàn, ổn định trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng giữa Bên A và Bên
 • Yêu cầu kỹ thuật: Thi công đúng thiết kế và đạt yêu cầu kỹ thuật, được giám sát kỹ thuật Bên A, Bên B nghiệm thu và nhận bàn
 • Nghiệm thu:Việc nghiệm thu phải được thực hiện bởi Bên A, Bên B. Tiêu chuẩn nghiệm thu được thực hiện theo quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà Nước Việt

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN:

 • Giá trị hợp đồng: 677.000.000 VNĐ
 • Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  • Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng, bên A tạm ứng cho bên B làm 02 đợt: đợt 1 số tiền 10 triệu đồng, đợt 02 tạm ứng trước thời điểm khởi công 15 ngày. Tổng số tiền là 10% giá trị hợp đồng.
  • Đợt 2: Sau khi Bên B thi công xong phần móng, thì Bên A tạm ứng cho Bên B 10% giá trị hợp đồng
  • Đợt 3: Sau khi Bên B thi công xong phần thô lầu 1, thì Bên A tạm ứng cho Bên B 15% giá  trị hợp đồng
  • Đợt 4: Sau khi Bên B thi công xong phần thô lầu 2, thì Bên A tạm ứng cho Bên B 15% giá  trị hợp đồng
  • Đợt 5: Sau khi Bên B thi công xong phần thô chuồng cu, thì Bên A tạm ứng cho  Bên B  10% giá trị hợp đồng
  • Đợt 6: Sau khi Bên B thi công xong hoàn thiện ốp gạch xong sân thượng,lầu 1,tầng trệt thì Bên A tạm ứng cho Bên B 15% giá trị hợp đồng
  • Đợt 7: Sau khi Bên B thi công xong hoàn thiện sơn nước sân thượng,lầu 1,tầng trệt và lắp thiết bị vệ sinh, phụ kiện đèn công tắc ổ cắm v,v… thì Bên A tạm ứng cho Bên B   20% giá trị hợp đồng
  • Đợt cuối: Sau khi Bên B hoàn thành công trình và bàn giao cho Chủ Đầu Tư thì Bên A  thanh toán hết số tiền còn lại cho Bên B (trong vòng 5 ngày sau khi bàn giao). Bên A sẽ giữ lại 15,000,000 triệu (Mười lăm triệu đồng  chẵn). Số tiền Bảo hành công trình qua 12tháng  kể từ ngày bàn giao công trình, Bên A sẽ trả lại số tiền trên cho bên B  Hình thức thanh toán:

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

  • Giao cho Bên B thực hiện thi công các hạng mục công trình như liệt kê ở Điều 2 Hợp Đồng này.
  • Bàn giao mặt bằng thi công cho Bên B. ( Nếu Bên A bàn giao mặt bằng hoặc trễ kéo theo  làm trễ tiến độ thi công thì Bên B không chịu trách nhiệm).
  • Có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo quy định tại Hợp Đồng này, thời gian thanh toán không quá 3 ngày kể từ khi Bên B có yêu cầu bằng biên bản.Hình thức thanh toán bằng tiền mặt (có phiếu thu của Cty)
  • Phối hợp với Bên B trong việc kiểm tra và giao nhận thiết bị.
  • Cung cấp cho Bên B nguồn điện, nước tại công trình.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

  • Tuân thủ thực hiện xây dựng theo quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà   Nước Việt Nam;
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình: thi công đạt kỹ thuật, mỹ thuật, theo đúng thiết kế đã được Chủ Đầu Tư phê chuẩn về kích thước  hình  học, về khối lượng, chất lượng, ….  Thi công không đạt yêu cầu phải tự chỉnh sửa lại và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa đó (Trừ trường hợp do thay đổi thiết kế, do ý kiến chủ quan của Chủ Đầu Tư).
  • Tổ chức sắp xếp thiết bị, máy móc, vật tư, trên mặt bằng thi công bên trong và bên ngoài công trình luôn đảm bảo an toàn khi vận hành;
  • Tuyệt đối tuân thủ, đảm bảo về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự công trường, bảo vệ vật tư, thiết bị, công cụ lao động trong thi công, vệ sinh khu vực làm việc của mình. Áo nón bảo hộ lao động theo mẫu quy định của Xây Dựng HP Quy Nhơn.
  • Đảm bảo đủ công cụ, thiết bị và nhân công để thực hiện thi công theo nội dung công việc được giao theo Hợp Đồng này.
  • Đảm bảo trình độ, kinh nghiệm của toàn bộ nhân viên của Bên B  phù hợp với công việc  được giao khi thi công tại công trình.
  • Bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu vi phạm cam kết.
  • Định kỳ mỗi đợt thanh toán, Bên B cung cấp đầy đủ giấy tờ theo điều
  • Cung cấp các chứng từ theo quy định của Bên
  • Trước khi thi công công việc kế tiếp phải nghiêm túc kiểm tra các công việc đã thi công trước đó nhằm đáp ứng cho công việc thi công tiếp
  • Giữ vệ sinh những khu vực đã thi công xong, nếu làm dơ bẩn phải vệ sinh ngay và giữ vệ  sinh trong thi công.
  • Cử người đại diện có đủ thẩm quyền thường trực tại công trường để liên lạc, phối hợp xử lý công việc với Bên A và điều hành công việc tại công trường.
  • Tuyệt đối chấp hành yêu cầu về văn minh, vệ sinh công trường sau khi hoàn tất công việc trong ngày.
  • Phải tiến hành ba (03) bước kiểm tra sau khi đã hoàn tất phần đã thi công:
   • Tự kiểm tra công tác thi công đảm bảo đúng kỹ thuật và quy chuẩn xây dựng.
   • Kết hợp kỹ sư giám sát kiểm tra lại.
   • Cùng Tư vấn giám sát, Chủ Đầu Tư nghiệm
  • Tự bảo quản vật tư và cử người trông coi bảo quản; sử dụng vật tư hợp lý, tiết kiệm.
  • Đảm bảo an toàn lao động trong công trình, tất cả mọi rủi ro về vấn đề an toàn lao động Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm
   • Thực hiện đúng, đủ các công việc theo Hợp Đồng này. Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ  thuật theo hướng dẫn, nếu thi công không đúng gây hậu quả phải chịu trách  nhiệm bồi  thường thiệt hại;
   • Chịu trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật nhà nước về việc tổ chức thi công.

ĐIỀU 7: THƯỞNG – PHẠT

  • Bên A có quyền yêu cầu Bên B ngưng thi công toàn bộ hoặc một phần công việc của Hợp Đồng trong trường hợp Bên B từ chối sửa chữa các khuyết tật của công trình.
  • Bên B không được quyền tạm ngưng/ngưng/chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn hay bỏ việc vì bất cứ lý do gì trái với cam kết trong bản Hợp Đồng này. Nếu tự ý tạm  ngưng/ngưng/chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn/bỏ việc, thì Bên B sẽ không được thanh toán khối lượng công việc đã và đang thực hiện và Bên B phải có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho Bên
   • Nếu Bên A phát hiện việc thi công không đúng yêu cầu, chất lượng không đảm bảo, để xảy ra sai sót/vi phạm, thì ngay lập tức Bên B phải khắc phục và sửa chữa sai sót bằng kinh phí của mình. Chi tiết như sau:
    • Thi công tính theo đơn giá từng công đoạn, phần công việc nào chưa hoàn thành sẽ bị trừ tiền theo đơn giá công đoạn đó;
    • Làm xong đến đâu Bên B phải dọn vệ sinh đến đó để các đơn vị khác thi công các công tác tiếp
    • Yêu cầu về an toàn: Công nhân phải có tay nghề, phải được tập huấn về an toàn lao động.

   Ngoài ra, Bên B còn phải chịu đền bù chi phí vật tư thiết bị của Bên A cấp do mình làm không đúng/sai sót phải sửa chữa hoặc tháo gỡ ra làm lại. Thời gian khắc phục và sửa chữa sai sót/vi phạm không được tính vào thời gian thi công, trừ trường hợp được sự đồng ý gia hạn thời gian thi công bằng văn bản của Bên A.

ĐIỀU 8: TẠM DỪNG, CHẤM DỨT, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

         Tạm dừng Hợp Đồng trong các trường hợp sau: Hợp Đồng chỉ bị tạm dừng và Bên tạm dừng không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

 • Bên A tạm dừng khi:
  1. Bên B thi công không đạt yêu cầu chất lượng;
  2. Bên B thi công trễ tiến độ thường xuyên, nghiêm trọng hoặc trễ quá 15% tổng  tiến độ so với dự kiến;
 • Do trường hợp bất khả kháng;
 • Các trường hợp khác do hai Bên thỏa thuận.

         Chấm dứt Hợp Đồng:

  1. Do một Bên không còn khả năng thực hiện Hợp Đồng này như giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán, chấm dứt hoạt động…
  2. Do trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, trong vòng một tuần kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng,Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tương ứng với các phần công việc mà Bên B đã thực hiện và được nghiệm thu cho tới ngày chấm dứt Hợp Đồng.
  3. Các trường hợp khác do thỏa thuận của hai Bên.
   • Hủy bỏ Hợp đồng: Bên A có quyền hủy bỏ Hợp Đồng trong trường hợp Bên B không tập trung nhân lực để tiến hành thi công sau khi Bên A đã bàn giao mặt bằng cho Bên B tối đa 7 ngày
   • Trong các trường hợp quy định tại khoản 8.1, 8.2, 8.3 trên, Bên mong muốn  tạm dừng,  chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp Đồng phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết trước tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tạm dừng, chấm dứt, hủy bỏ Hợp Đồng.
    • Hợp Đồng này sẽ chấm dứt sau khi hai Bên thực hiện xong mọi quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này mà không có tranh chấp hay khiếu nại gì.
    • Hợp Đồng chỉ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:
    1. Bên A có quyền chấm dứt Hợp Đồng trong các trường hợp:
    • Do Bên B từ chối hoặc không khắc phục, sửa chữa sai sót/vi phạm trong thời hạn hợp lý hoặc không khắc phục trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày  tạm dừng Hợp Đồng;
    • Bên B thi công quá chậm trễ tiến độ.

ĐIỀU 9: BẢO HÀNH

  • Trong thời hạn bảo hành công trình hoặc khi có yêu cầu sửa chữa từ Chủ Đầu Tư, Bên B phải thực hiện việc kiểm tra và báo cáo sự cố, tiến hành sửa chữa các hư hỏng…trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo. Thời gian tìm nguyên nhân sự cố và khắc phục sửa chữa tối đa 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo sửa chữa của Chủ Đầu Tư hoặc thông báo của Bên
  • Nếu quá thời hạn sửa chữa theo điều 9.2 nêu trên mà Bên B không thực hiện công  việc theo  yêu cầu của Bên A, thì Bên A có quyền thuê đơn vị khác sửa chữa. Mọi chi phí sửa chữa sẽ được khấu trừ trực tiếp vào tiền bảo hành công trình.
   • Bên B có trách nhiệm bảo hành kỹ thuật công trình trong thời hạn 12tháng  (mười hai tháng)   kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao sử dụng công trình cho Chủ Đầu Tư.

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG

  • Các trường hợp bất khả kháng là mọi trường hợp mà một trong các Bên không thể hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ trong Hợp Đồng vì các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp    lý của Bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bắt buộc tuân theo các chính sách, hay quyết định ban hành bởi các cơ quan Nhà Nước có thẩm   quyền, làm thay đổi, hoặc ảnh hưởng đến các quy định trong Hợp Đồng. Trong trường hợp này, Bên bị ảnh hưởng sẽ gửi ngay thông báo bằng văn bản cho Bên kia nêu lý do khiến    Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến Hợp Đồng.
  • Một Bên (Bên bị ảnh hưởng) được xem là không thể thực hiện một phần,  hoặc toàn bộ  nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp Đồng như quy định tại Khoản 10.1 Điều này khi hội đủ  các điều kiện sau đây:
   • Sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp gây ra trở ngại, hoặc cản trở Bên bị ảnh hưởng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng;
   • Bên bị ảnh hưởng đã hết sức cố gắng để làm giảm, hoặc tránh thiệt hại, và khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra;
   • Bên bị ảnh hưởng đã gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về mọi thông tin liên quan đến sự kiện bất khả kháng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Văn bản thông báo này phải nêu rõ lý do trì hoãn, hoặc không thể thực hiện được một phần, hay toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp Đồng, các biện pháp cần thiết đã áp dụng để khắc phục. Văn bản thông báo sự kiện bất khả kháng phải được Bên kia chấp thuận.
  • Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng như quy định tại Khoản 10.1 và 10.2 nêu trên, thì hai Bên sẽ cùng thương lượng để tìm ra một giải pháp hợp lý và cho nhau thời gian để khắc phục. Khi đó thời gian thực hiện Hợp Đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện  bất khả kháng mà Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng. Nếu Bên bị ảnh hưởng vẫn không thể khắc  phục được, thì bất kỳ Bên nào cũng đều  có quyền chấm dứt Hợp Đồng mà không phải chịu bất cứ hình thức chế tài nào.

ĐIỀU 11: XỬ LÝ KHI CÓ TRANH CHẤP

  • Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu phát sinh tranh chấp, thì hai Bên sẽ cùng thương lượng để tự giải quyết trên tinh thần bình đẳng, hợp tác, đôi Bên cùng có lợi.
  • Trường hợp không thể tự thỏa thuận, thì một trong hai Bên đều có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết.
  • Phán quyết của Tòa có giá trị thi hành đối với các Bên. Án phí do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 12: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

  • Việc sửa đổi, bổ sung này phải được lập thành Phụ Lục có xác nhận bởi chữ ký và con dấu của Đại Diện có thẩm quyền của hai Bên.
  •  Các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có) là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này.
  • Khi một hoặc hai Bên có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này, thì cả hai Bên phải bàn bạc và thống nhất với nhau những nội dung sửa đổi, bổ sung

ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  • Hai Bên cam kết tuân thủ Hợp Đồng đã ký.
  • Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày Đại Diện hai Bên ký Hợp Đồng.
  • Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 (hai) bản và Bên B giữ 01 (một) bản.
  •      ĐẠI DIỆN BÊN A

    

    

    

       PHAN THANH HIẾN

                      ĐẠI DIỆN BÊN B

                             Giám Đốc

    

    

                         NGUYỄN SĨ GIA

HỢP ĐỒNG THI CÔNG THIẾT KẾ

13 Th9 18
nguyensigia
No Comments

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

  HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

(HĐHP/08/2018)

Công trình     : QUÁN COFFEE SƠN TÙNG

Hạng mục      : THẾT KẾ QUÁN COFFEE SƠN TÙNG

Địa điểm TK : Số 234 đường Tây Sơn, P.Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

BÊN GIAO VIỆC (Bên A): CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN TÙNG

Do ông     :    TRẦN SƠN TÙNG            Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Địa chỉ     :     Số 234 đường Tây Sơn, P.Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

CMND     :    211 716 561      Ngày cấp 17/08/2012 , cấp CA Bình định

MST         :    4101425101

Điện thoại:     0989 156 176

BÊN NHẬN VIỆC (Bên B): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HP

Do ông      :   NGUYỄN SĨ GIA                  Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Địa chỉ      :    03 Võ Văn Dũng P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

MST          :  4101481868

Điện Thoại:   097 357 0907

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng giao nhận thiết kế công trình: Quán coffee Sơn Tùng với các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1 : CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG

 • Thiết kế kiến trúc, nội thất cụ thể:

+  Phần trong nhà: 4m x 7m

+  Phần vỉa hè: 5.1m x 21m

 • Lên hình ảnh nội thất 3D phần trong nhà và vỉa hè.
 • Lên sơ bộ hệ thống điện, nước cụ thể:

+  Hệ thống cấp thoát nước tại quầy rửa

+  Hệ thống nóng lạnh ngay lavabo rửa tay khách hàng

+  Hệ thống điện thiết kế nổi

ĐIỀU 2 : THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1 Thời gian thiết kế: 11 ngày

2.2. Bên B sẽ được gia hạn thời gian thiết kế trong các trường hợp :

– Bên A thay đổi phương án thiết kế đã chấp thuận hoặc thay đổi qui mô, công nghệ dự án.

– Bên A yêu cầu Bên B làm thêm các phần việc phát sinh ngoài phạm vi công việc của hợp đồng.

Hai bên sẽ căn cứ vào khối lượng công việc phát sinh để gia hạn thời gian thiết kế .

2.3 Bên A chỉ có quyền chỉnh sửa thiết kế 3 lần

ĐIỀU 3: QUI MÔ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

– Diện tích thiết kế: 135,1 m2

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

4.1 Giá trị hợp đồng là:  9.000.000  vnđ ( Giá tùy hợp đồng giữa bên A và bên B)

(Bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

4.2 Tiến độ thanh toán: chia làm 2 đợt

Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng Bên A tạm ứng  60% cho Bên B:

Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B hết số tiền còn lại khi nhận bản vẽ thiết kế hoàn thiện:

4.3 Giá trị hợp đồng thay đổi khi Bên A có những thay đổi hoặc phát sinh thêm trong bản vẽ thiết kế. Lúc đó hai bên sẽ điều chỉnh lại giá trị hợp lý theo thỏa thuận.

ĐIỀU 5 : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN

Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:

1/ Cử cán bộ chuyên trách theo dõi thiết kế và cung cấp thông tin kịp thời, giao nhận thiết kế

2/ Từ chối hồ sơ thiết kế nếu hồ sơ thiết kế không đảm bảo chất lượng hoặc không phù hợp      với yêu cầu thiết kế của Bên A đã ghi mục 1 Điều 4 của bản hợp đồng này.

3/ Thanh toán cho Bên B thiết kế phí của bản hợp đồng này .

      Trách nhiệm và quyền hạn và của Bên B :

1/ Tuân thủ các qui trình , qui phạm, qui chuẩn thiết kế do Nhà nước VN đã ban hành .

2/ Giải pháp thiết kế hợp lý, tiết kiệm, an toàn, thẩm mỹ cao .

3/ Thiết kế đúng tiến độ, mật độ xây dựng, số tầng như đã thỏa thuận, bàn giao hồ sơ đúng hạn

4/ Tổ chức giám sát tác giả đầy đủ. Kịp thời giải quyết các vướng mắc thiết kế khi dự án được thi công .

5/ Chịu trách nhiệm pháp lý về hồ sơ thiết kế của mình .

6/ Từ chối thiết kế nếu việc yêu cầu thiết kế không chính đáng và từ chối bàn giao thiết kế nếu    Bên A không tuân thủ hợp đồng đã ký kết.

 ĐIỀU 6 : CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG – PHẠT HỢP ĐỒNG .

6.1. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp :

–  Thực tế Bên B không có năng lực thực hiện thiết kế một cách đồng bộ, an toàn,tiết kiệm .

– Chậm bàn giao hồ sơ thiết kế quá 05 ngày trở lên mà không có lý do chính đáng

– Việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện bằng văn bản .

6.2. Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp: Bên A không có năng lực tài chính, không thanh toán thiết kế phí theo thỏa thuận .

ĐIỀU 7 : LUẬT CHI PHỐI

Hai bên chủ động thông báo cho nhau để cùng giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng trên tinh thần hòa giải và thông hiểu lẫn nhau. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thỏa thuận, một trong hai bên có quyền đưa những tranh chấp này đưa ra cơ quan trọng tài do bên B tự chọn.

Sự phán quyết của cơ quan trọng tài là quyết định cuối cùng hai bên phải nghiêm chỉnh chấp hành.

ĐIỀU 8 : CAM KẾT

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.

Hợp đồng này là hợp đồng duy nhất được ký kết giữa Bên A và Bên B. Không bên nào được tự ý sửa đổi hợp đồng nếu chưa được hai bên thỏa thuận trước bằng văn bản.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản

Quy nhơn, ngày 06 tháng 09 năm 2018

     ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

    TRẦN SƠN TÙNG

                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                          Giám Đốc

 

 

                      NGUYỄN SĨ GIA

BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ

29 Th8 18
nguyensigia
No Comments

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG HP

Địa chỉ : 03 Võ Văn Dũng – P. Ngô Mây – TP.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Tel : 097.357.0907 –  090.115.0099 (Mr Gia)

Website : xaydunghpquynhon.com

 

                                 BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA

                                     ĐỊA ĐIỂM : TP. QUY NHƠN

Kính gửi: khách hàng

 

TT Nội dung công việc Đơn vị Chủng loại vật tư Số lượng Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công Đơn giá tổng
I Công tác tháo dỡ
1 Đục gạch nền nhà, nền xi măng, …. m2 1 40,000 40,000
2 Đục gạch tường nhà, tường đá, … m2 1 50,000 50,000
3 Đục nền bê tông dày < 120mm m2 1 160,000 160,000
4 Đục cột, dầm, vách bê tông < 450mm m 1 160,000 160,000
5 Tháo mái tôn, mái ngói,… m2 1 30,000 30,000
6 Tháo trần và vách tường thạch cao m2 1 20,000 20,000
II Công tác xây tô tường
1 Xây tường 100mm gạch Tuynel m2 1 125,000 60,000 185,000
2 Xây tường 200mm gạch Tuynel m2 1 240,000 105,000 345,000
3 Xây tường 100mm gạch đinh Tuynel m2 1 175,000 90,000 265,000
4 Xây tường 200mm gạch đinh Tuynel m2 1 340,000 160,000 500,000
5 Tô tường trong nhà (1 lớp dày 15mm) m2 1 40,000 55,000 95,000
6 Tô tường ngoài nhà (1 lớp dày 15mm) m2 1 40,000 65,000 105,000
7 Cán vữa nền nhà (1 lớp dày 30mm) m2 1 40,000 55,000 95,000
8 Đổ bê tông (Mac200) m3 1 1,300,000 410,000 1,710,000
III Công tác ốp, lát gạch đá
1 Lát gạch nền nhà m2 Tùy chọn 1 60,000 60,000
2 ốp gạch tường nhà m2 Tùy chọn 1 75,000 75,000
3 Ốp gạch len tường nhà m2 Tùy chọn 1 22,000 22,000
4 Lát gạch trang trí (gạch nhỏ hoặc mosaic) m2 Tùy chọn 1 90,000 90,000
5 Ốp gạch tường nhà (gạch nhỏ hoặc mosaic) m2 Tùy chọn 1 125,000 125,000
6 Ốp đá mặt tiền m2 Tùy chọn 1 210,000 210,000
7 Ốp đá cầu thang bộ m2 Tùy chọn 1 125,000 125,000
8 Ốp đá mặt thang máy, mặt dựng trang trí m2 Tùy chọn 1 210,000 210,000
9 Lát đá mặt bếp, mặt bàn, mặt vanity phòng tắm… m2 Tùy chọn 1 160,000 160,000
10 Đóng len chành cửa đi, lan can sân thượng… m Tùy chọn 1 60,000 60,000
11 Lát đá sàn sân vườn, sân thượng ,…(đá trang trí nhỏ hoặc mosaic) m2 Tùy chọn 1 135,000 135,000
12 Ốp đá tường trang trí, phong thủy, non bộ, phòng tắm (Đá trang trí nhỏ hoặc mosaic ) m2 Tùy chọn 1 185,000 185,000
IV Công tác sơn nước, Sơn trang trí, Sơn giã đá
1 Xả nhám tường sơn cũ hoặc sủi tường m2 1 25,000 25,000
2 Trét bột matit nội thất 02 lớp và xả nhám m2 Tùy chọn 1 30,000 30,000
3 Trét bột matit ngoại thất 02 lớp và xả nhám m2 Tùy chọn 1 35,000 35,000
4 Lăn sơn lót 01 lớp m2 Tùy chọn 1 22,000 22,000
5 Lăn sơn hoàn thiện nội thất 02 lớp m2 Tùy chọn 1 26,000 26,000
6 Lăn sơn hoàn thiện ngoại thất 02 lớp m2 Tùy chọn 1 30,000 30,000
7 Lăn sơn dầu hoàn thiện 02 lớp m2 Tùy chọn 1 55,000 55,000
Sơn trang trí
8 Sơn gai phun đá, Sơn giả đá m2 KOVA, HÒA BÌNH, jymec,… 1 185,000 60,000 245,000
V Công tác trần, vách thạch cao, vách gỗ trang trí
1 Trần phẳng m2 Hệ tika vĩnh Tường 1 90,000 50,000 140,000
2 Trần giật cấp trang trí m2 Hệ tika vĩnh Tường 1 95,000 55,000 150,000
3 Trần nổi (Trần thả) m2 Vĩnh Tường 1 95,000 50,000 145,000
4 Trần nhựa m2 1 65,000 45,000 110,000
5 Vách thạch cao 1 mặt phẳng m2 Vĩnh Tường 1 95,000 55,000 150,000
6 Vách thạch cao 2 mặt phẳng dày 85mm m2 Vĩnh Tường 1 160,000 80,000 240,000
7 Vách thạch cao 2 mặt trang trí dày 85mm m2 Vĩnh Tường 1 170,000 95,000 265,000
8 Vách Gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp An Cường trang trí: Cắt CNC, gia công thủ công m2 Báo giá theo bảng vẽ thiết kế (Hỗ trợ thiết kế) 1
VI Cung cấp và thi công dán giấy tường
1 Giấy dán tường cao cấp Hàn Quốc (Đơn giá vật liệu và nhân công sẽ giảm dần khi khối lượng dán nhiều) Cuộn 1 850,000 310,000 1,160,000
2 Giấy dán tường cao cấp Nhật Bản (Đơn giá vật liệu sẽ giảm dần khi khối lượng dán nhiều) m 1 185,000 35,000 220,000
3 Giấy dán tường cao cấp các nước Châu Âu m2 Tùy chọn 1 35,000 35,000
VII Cung cấp và thi công sàn gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp
1 Sàn gỗ tự nhiên cao cấp m2 Tùy chọn 1 90,000 90,000
2 Sàn gỗ công nghiệp cao cấp m2 Tùy chọn 1 35,000 35,000
3 Sàn nhựa giã gỗ cao cấp m2 Tùy chọn 1 30,000 30,000
VIII Công tác điện nƣớc
1 Thi công mới hệ thống điện dân dụng m2 Tùy chọn 1 85,000 85,000
2 Thi công mới hệ thống cấp thoát nước dân dụng m2 Tùy chọn 1 45,000 45,000
IX Công tác sản xuất lắp dựng Cửa nhựa lõi thép, Nhôm, kính, sắt, inox,…
1 Cửa nhựa lõi thép m2 1 15,600,000
2 Cửa nhôm hệ 700 m2 1 780,000
3 Cửa nhôm hệ 1000 m2 1 1,310,000
4 Kính cường lực m2 1 710,000
5 Phụ kiện cửa kính bộ 1 2,660,000
6 Tủ bếp trên nhôm m 1 1,410,000
7 Tủ bếp dưới nhôm (Tường xây gạch) m 1 710,000
8 Sản xuất lắp dựng nội thất Gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp An Cường, sắt, đồng, nhôm trang trí: Cắt CNC, gia công thủ công cái Báo giá theo bảng vẽ thiết kế (Hỗ trợ thiết kế) 1
X Công tác chống thấm
1 Chống thấm sàn trong nhà, sàn WC, sàn tầng hầm đã được chống thấm ngược,… m2 Quét 2 lớp SIKA TOPSEAL 107, định mức 1,5kg/m2 1 50,000 45,000 95,000
2 Chống thấm sàn ngoài nhà, sân vườn, sàn hồ bơi, sân thượng, mái bê tông,….. m2 Quét 2 lớp SIKA PROOF MENBRANCE định mức1,5kg/m2 1 90,000 45,000 135,000
3 Chống thấm tường tầng hầm, tường WC,. m2 Quét 2 lớp chống thấm ngược AQUAFIN IC, định mức 1,5kg/m2 1 75,000 50,000 125,000
4 Chống thấm lỗ đường ống cấp và thoát nước xuyên tường, sàn, khe rảnh nứt và lỗ ống hố ga….. lỗ rãnh 1 25,000 30,000 55,000
5 Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp bơm keo EPOXY hai thành phần, có độ nhớt thấp m2 SIKADUR 752L, Pentens E 500 1 225,000 40,000 265,000
6 Chống thấm bằng vật liệu hai thành phần, gốc xi măng polymer hoặc gốc nước +lưới sợi thủy tinh m2 1 135,000 40,000 175,000
7 Chất chống thấm tạo màng 2 thành phần gốc xi măng hoặc màng chống thấm dạng khò nóng dày 3mm m2 1 160,000 40,000 200,000
8 Xử lý rò rỉ nước tầng hầm, hồ xử lý nước thải m2 1 150,000 40,000 190,000
9 Sơn phủ sàn EPOXY 1029 tự san phẳng, độ dày 3mm. Sản phẩm sử dụng Epoxy Rainbow xuất xứ Đài loan m2 1 490,000 40,000 530,000
10 Sơn phủ sàn EPOXY 3 lớp (1 lớp lót, 2 lớp phủ) Sản phẩm sử dụng Epoxy ChoKwang (xuất xứ Hàn Quốc) hoặc Epoxy Rainbow xuất xứ Đài loan m2 1 165,000 40,000 205,000
11 Chống dột mái tôn bằng vật liệu SL 450 m2 1 60,000 40,000 100,000

Quy nhơn, ngày 29 tháng 8 năm 2018

Chú ý:  Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%                                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Sĩ Gia

THIẾT KẾ NGÔI NHÀ CẤP 4 HIỆN ĐẠI

23 Th8 18
nguyensigia
No Comments

THIẾT KẾ NGÔI NHÀ CẤP 4 CÓ HỒ BƠI
?Công trình : ANH BÌNH. P.Trần Quang Diệu- Tp Quy Nhơn- Bình Định

Mẫu thiết kế nhà cấp 4  hiện đại có hồ bơi hiện đang là xu hướng được rất nhiều các gia đình có khu đất rộng phát triển, đặc biệt là các gia đình yêu thiên nhiên. Mẫu nhà cấp 4 đơn giản nhưng được kèm theo hồ bơi mang đến một không gian chẳng khác gì các khu resort, nghỉ dưỡng vào trong cuộc sống hàng ngày, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhà cấp 4 hiện đại với không gian mở và đầy đủ tiện nghi với hồ bơi, một sân vườn đẹp  để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

 1. Thiết kế nội thất nhà cấp 4 hiện đại – phòng khách.

Cách bố trí nội thất dành cho mẫu cho nhà cấp 4 đặt phòng khách ngay cạnh phòng bếp ( bên ngoài sảnh là phòng khách) đang là thiết kế được nhiều người hướng đến. Cách này vừa giúp tối ưu được diện tích vừa có thể lấy ánh sáng từ mái nhà và khiến cho hai bên không gian nhà sạch đẹp hơn.

Sử dụng nội thất toàn bộ là màu trắng xám tinh tế, khi được ánh sáng tự nhiên chiếu vào mang đến sự tươi mới, thể hiện phong cách hiện đại và sang trọng của gia chủ.

 1. Thiết kế nội thất nhà cấp 4 hiện đại – phòng bếp.

Liên thông với phòng khách chính là phòng bếp, với hệ thống trang thiết bị phòng bếp hiện đại với thiết kế mở giúp nới rộng không gian. Với thiết kế này, người nhìn có thể quan sát khu vực phòng bếp với các góc khác nhau của căn nhà. Do đó, căn bếp gọn gàng và sạch sẽ, cũng tạo nên cuộc sống vui tươi, hòa thuận.

Ngay trong phòng bếp, bàn ăn cũng được đặt tại vị trí trung tâm với cách bố trí bàn hình chữ nhật vẫn là kiểu bàn gỗ theo lối hiện đại, tông màu xám ngôi nhà làm nổi bật bộ bàn ghế ở không gian phòng bếp .Tất cả mang đến không gian =sáng và sang trọng nhất

 1. Thiết kế nội thất nhà cấp 4 hiện đại – phòng ngủ.

Với kiểu thiết kế cửa sổ sát trần và kết hợp với những chiếc rèm xinh xinh tạo điểm nhấn cho mỗi phòng, mỗi phòng ngủ đèn ốp trần gạch Mỗi căn phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình đều sở hữu những bức tường gạch đẹp với góc view tuyệt đẹp.

Điều này đồng nghĩa với mỗi sáng khi thức giấc, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật bên ngoài, cảnh thiên nhiên xanh mát hay cảnh mọi người trong gia đình đang vui đùa. Chắc chắn, đó là những khoảnh khắc thư thái, thư giãn tuyệt vời nhất.

“Hãy đến với công ty chúng tôi để được tư vấn những mẫu nhà đẹp nhất và phù hợp với tài chính và bạn được thỏa sức sáng tạo trong ngôi nhà của bạn!!”
——————————————
 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ LIÊN HỆ HOTLINE:
0901.150.099 KS. NGUYỄN SĨ GIA

? Email: congtyxaydunghpquynhon@gmail.com
Trụ sở : 03 Võ Văn Dũng- P. Ngô Mây- Quy Nhơn- Bình Định

 

DỰ ÁN NHÀ ĐIỀU HÀNH NHÔM KÍNH- TÔN HOA SEN

26 Th6 18
nguyensigia
No Comments

 Dự án nhà điều hành lắp ghép bằng vật liệu panel – Tại nhà máy Tôn Hoa Sen ( Khu công nghiệp Nhơn Hội- Bình Định)

Công ty luôn đào tạo nâng cao tay nghề giữa các thợ với nhau để luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Đó là cả một sự cố gắng của toàn nhân viên  trong công ty!

Luôn luôn được khách hàng tin tưởng giao các công trình lớn.

 

       

Thi công nhà anh Phước

12 Th6 18
nguyensigia
No Comments

Công trình: Nhà ở
? Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Xuân Phước
? Địa chỉ: 17 Trần Anh Tông- TP. Quy Nhơn- Bình Định
(Với thiết kế 1 tầng hầm và 4 tầng )
————————————————————-
Móng nhà và tầng hầm là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần được lưu ý khi xây dựng vì đó là nền tảng nâng đỡ và quyết định cho sự bền vững của cả công trình. Để có được một ngôi nhà mới bền vững và an toàn thì móng nhà nhất định phải kiên cố, vững chắc. Do đó, chủ nhà cần lựa chọn đơn vị thi công uy tín và phải giám sát quá trình thi công móng nhà thật cẩn thận, kỹ lưỡng 
Đội ngũ nhân viên rất phấn đấu để hoàn thành đổ phần tầng hầm sớm hơn tiến độ đã đề ra.
THANKS ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN XÂY DỰNG HP

             —-//—–

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ LIÊN HỆ HOTLINE:
0901.150.099 KS. NGUYỄN SĨ GIA
? Email: congtyxaydunghpquynhon@gmail.com
Trụ sở : 03 Võ Văn Dũng- P. Ngô Mây- Quy Nhơn- Bình Định

BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ PHẦN THÔ

03 Th3 18
nguyensigia
No Comments

BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ PHẦN THÔ

Đại số gia đình khi tiến hành xây dựng một căn nhà hay dự án thì thường có sở thích lựa chọn vật liệu hoàn thiện phù hợp gu thẩm mỹ của bản thân nói riêng, cũng như đại gia đình nói chung. Để thuận lợi cho việc thi công công ty xin gữi quí khách bảng báo giá phần thô, giá phần thô bao gồm hạng mục phần thô và nhân công hoàn thiện ( vật tư hoàn thiện chủ nhà cung cấp ). HP sẽ cùng gia chủ tham gia xây dựng những ngôi nhà của mình !!!

ĐIỀU KIỆN

“MIỄN PHÍ HỒ SƠ THIẾT KẾ”

Tổng diện tích xây dựng >350 m 2

Đường hoặc hẻm xe tải chở vật tư 5m3 có thể ra vào được và có chỗ tập kết vật tư 

Bảng báo giá xây nhà phần thô và nhân công hoàn thiện

Giá xây nhà phố: Gói 1 đến gói 3

 GÓI Gói 1  Gói 2 Gói 3
Tiết kiệm Khá Cao Cấp
 GIÁ THÔ 2tr3/m2-2tr5/m2 2tr6/m2-2tr8/m2 >> 2tr9/m2
 Loại nhà Nhà trọ -Nhà cấp 4 Nhà phố 1 >> 2 mặt tiền Biệt thự, Tòa Nhà
 1.Đá 1×2 Đá xanh  Đá xanh Đá xanh
 2.Cát BT Hạt to  Hạt to Hạt to
 3.Bê tông  Trộn tại công trường Trộn tại công trường Thương phẩm
 4.Cát xây Cát vàng hạt lớn  Cát vàng hạt lớn Cát vàng hạt lớn
 5.Cát tô Cát vàng hạt nhỏ  Cát vàng hạt nhỏ Cát vàng hạt nhỏ
 6.Xi măng Visai hoặc Sông Gianh,Kaito   Visai,  Phúc Sơn
Phúc Sơn Nghi Sơn
 7.Thép Hòa phát Hòa Phát Hòa Phát
POMINA POMINA
 8.Gạch xây Tuynel Tây Sơn Tuynel Bình Định Tuynel Bình Định
 9.Độ dày sàn 10 CM  10 CM 12 CM
 10.Độ dày tường 10cm 15cm 15cm
 11.Mác BT 200  250 250
 12.Dây điện Dafaco  Cadivi Cadivi
 13.Cáp mạng Sino/Seco Sino/Seco Sino/Seco
 14.Cáp TV Trung Quốc Sino/Seco Sino/Seco
 15.Ống cấp uPVC Đạt Hòa  PVC Đạt Hòa PPR lạnh Đạt Hòa
 16.Ống thoát  uPVC Đạt Hòa uPVC Đạt Hòa uPVC Đạt Hòa
17.Tôn lợp mái Hoa sen 4zem Hoa sen 5zem Hoa sen 5zem

 

CHÚ Ý  :  Báo giá chưa bao gồm chi phí ép cọc, móng băng

Hạng mục công việc kèm theo báo giá xây nhà phần xây dựng thô:

 1. Các hạng mục cung cấp cả nhân công & vật tư thô 

Tổ chức công trường, lán trại cho công nhân, kho bãi

Dọn dẹp, vệ sinh, phát quang mặt bằng, định vị mặt bằng, cốt cao độ

Đào đất, lấp đất móng, hầm phốt, hố ga

Đổ đất dư, đổ xà bần trong quá trình xây nhà

Thi công móng (nếu là móng cọc: từ đầu cọc ép, cọc khoan nhồi trở lên)

Thi công BTCT dầm, sàn, vách tầng hầm (nếu có)

Thi công BTCT móng, cổ cột, đà kiềng

Thi công hầm phốt, hố ga, bể đựng bồn nước ngầm

Thi công BTCT cột, BTCT dầm sàn các tầng, đà lanh tô, mái BTCT (nếu có)

Đổ BTCT cầu thang, xây bậc bằng gạch (Không tô bậc)

Xây tô tường bao, tường ngăn, vách theo bản vẽ thiết kế

Thi công hệ xà gồ thép để lợp mái (nếu có)

Lắp đặt hệ thống đường dây âm tường (điện, cáp TV, cáp ADSL, cáp điện thoại) trong đó không bao gồm hệ thống mạng LAN, hệ thống chống sét, hệ thống ống máy lạnh, điện 3 pha, điện thang máy 

Lắp đặt ống cấp & thoát nước lạnh uPVC.

Đào đất & Lắp đặt hệ thống thoát nước thải.

2.Các hạng mục thi công phần nhân công hoàn thiện (vật tư hoàn thiện chủ đầu tư mua) 

Nhân công ốp lát gạch, gạch len chân tường, ốp gạch trang trí mặt tiền, nhà vệ sinh

Nhân công sơn nước toàn bộ nhà

Nhân công chống thấm WC, ban công, sân thượng

Nhân công lợp tôn, ngói mái (nếu có)

Nhân công dọn dẹp vệ sinh cơ bản trước khi bàn giao.

Nhân công lắp đặt thiết bị vệ sinh (Lavabo, bàn cầu, chậu rửa chén, và các phụ kiện)

Nhân công lắp đặt thiết bị điện (mặt, công tắc, ổ cắm, CB) & đèn chiếu sáng

Cách tính diện tích xây dựng :

Tổng diện tích xây dựng từ 250-350 m2: Cộng thêm 50.000 đồng/m2
Tổng diện tích xây dựng từ 150-250 m2: Cộng thêm 100.000 đồng/m2
Tổng diện tích xây dựng từ 100-150 m2: Cộng thêm 200.000 đồng/m2

Phần móng
Móng đơn, đài móng tính bằng 0% đến 20% diện tích xây dựng thô
Móng băng, móng bè tính bằng 30% đến 50% diện tích xây dựng thô

Tầng hầm
Độ sâu < 1,2m so với cốt vỉa hè tính:  150% diện tích xây dựng thô
Độ sâu < 1,8m so với cốt vỉa hè tính:  170% diện tích xây dựng thô
Độ sâu > 2,0m so với cốt vỉa hè tính:  200% diện tích xây dựng thô


Phần thân

Trệt, các tầng tính 100%diện tích xây dựng thô

Sân thượng tính 50% diện tích xây dựng

Gia cố nền trệt bằng sàn bê tông cốt thép tính 10-20% diện tích xây dựng thô

Phần mái

Dàn bông Pergola tính 30% diện tích xây dựng thô

Mái bằng tôn: tính 25% diện tích xây dựng thô

Mái bê tông cốt thép, mái tum không bao che : tính 50% diện tích xây dựng thô

Mái ngói xà gồ thép:  70% diện tích xây dựng dựng

Mái bê tông cốt thép dán ngói: tính 100% diện tích xây dựng

Phần khác

Đơn giá sàn giả tính 50% diện tích xây dựng

Đơn giá ô trống < 8m2 tính 100% diện tích xây dựng

Đơn giá ô trống > 8m2 tính 50% diên tích xây dựng

Đơn giá Sân vườn, hàng rào, cổng tính 50% diện tích xây dựng

I. QUY TRÌNH THI CÔNG VÁN KHUÂN – BTCT –CƠ SỞ HẠ TẦNG

Vật liệu:

 • Gạch xây đài móng bằng gạch cháy, gạch xây bó nâng sàn, gạch xây cầu thang bằng gạch đinh theo t iêu chuẩn có giấy chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ của cơ quan chuyên môn kiểm nghiệm và đã được CĐT kiểm duyệt mẫu
 • Đá 4×6, đá 1×2 là đá sạch, không lẫn tạp chất , đạt yêu cầu thi công được CĐT kiểm duyệt mẫu
 • Xi măng poclăng PCB30 – 40 được CĐT kiểm duyệt mẫu.
 • Cát sạch, không lẫn tạp chất , đạt yêu cầu thi công được CĐT kiểm duyệt mẫu.
 • Nước sạch lấy từ nước thủy cục hay nước giếng khoan của khu vực đạt tiêu chuẩn.
 • Vữa xây, bê tông t rộn theo cấp phối được CĐT phê duyệt trước khi thi công tại công trường.

Thi công:

 • Hầm tự hoại xây bằng gạch đinh, hầm được cấu thành hệ đà giằng – cột treo t rực t iếp lên đà kiềng t rệt chống trôi chảy theo thời gian.
 • Hố ga kỹ thuật đổ bê tông đá 1×2 mác 250, treo trực tiếp lên sàn hoặc đà kiềng, lắp đặt ống chống hôi cho hố ga kỹ thuật .
 • Vữa tô hầm tự hoại , hố ga kỹ thuật phải được pha trộn phụ gia chống thấm.
 • Các ống thoát ngầm nối hầm tự hoặc và hố ga kỹ thuật phải được gia cố treo lên sàn bằng sắt phi 6, dây sắt phi 6 phải được bọc bằng ống cao su nhằm chống dây thép treo bị oxi hóa. Độ dốc của ống được kiểm t ra bằng các dụng cụ chuyên dụng, đảm bảo độ dốc theo đúng thiết kế và TCVN.
 • Bê tông lót móng – sàn trệt – hồ nước đá 4×6 M100 nhằm là tạo mặt bằng ổn định để thi công cốt thép, bê tông bên trên, tránh mất nước trong bê tông.
 • Kiểm tra lại hình dáng, kích thước, khe hở của ván khuôn. Kiểm tra cốt thép, sàn giáo, sàn thao tác.
 • Tưới nước làm sạch bề mặt coffa, coffa sàn phải kín khít hoặc trải bạt để tránh mất nước khi đổ bê tông
 • Kiểm tra thép chờ theo thiết kế (thép chờ dầm, sàn cầu thang, dầm thang máy, chờ râu thép xây tường,…)
 • Kiểm tra kích thước, vị trí dầm, sàn; tránh hiện tượng sàn bị méo, sai lệch so với thiết kế.
 • Kiểm tra các vị trí chuẩn bị cho công tác khác như bồn hoa, lam, sê nô, mảng tường lồi , mái ,…. .
 • Kiểm tra hệ thống ống điện, ống nước chờ phục vụ công tác Điện – nước (M&E).
 • Kiểm nghiệm chất lượng bê tông t rước khi đổ sàn, cột , lấy mẫu tại công trường
 • Trình tự đổ bê tông sàn: đổ từ xa đến gần, từ trong ra ngoài , bắt đầu từ chỗ thấp trước, đổ theo từng lớp, xong lớp nào đầm lớp ấy, công tác đầm phải đúng kỹ thuật và liên tục.
 • Đầm được đưa vào trong để đầm theo phương thẳng đứng, dùng đầm dùi để đầm, chiều sâu mỗi lớp bê tông khi đầm dùi khoảng 30-50cm, thời gian đầm khoảng 20-40s. Chú ý t rong quá trình đầm tránh làm sai lệch cốt thép.
 • Chiều cao rơi tự do của bê tông đổ sàn (khoảng cách từ miệng ống đổ bê tông đến mặt đáy cần đổ bê tông) không quá 1,5m – 2m để tránh phân tầng bê tông.
 • Chiều cao rơi tự do của bê tông cột không quá 2m.
 • Đổ bê tông l iên tục t rong suốt quá t rình, không tùy tiện dừng lại
 • Tránh đổ bê tông khi thời tiết ẩm ướt , có mưa. Trường hợp t rời mưa, phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông.

Bảo dưỡng:

 • Bê tông được giữ ẩm trong suốt thời gian bảo dưỡng, chống va động để quá tr ình đóng rắn được đảm bảo.
 • Đối với bê tông móng và các phần ngầm cần được tưới nước thường xuyên cho đến khi lấp đất . Sau khi lấp đất cần một lượng nước vừa đủ để bảo dưỡng tiếp.
 • Công tác bảo dưỡng bê tông được t iến hành l iên tục t rong 03 ngày kể từ ngày đổ, với các cấu kiện đúc sẵn thì thời gian này là 02 ngày.
 • Bê tông dầm sàn phải được tưới nước thường xuyên trong quá trình bảo dưỡng.
 • Các tải t rọng nặng như máy móc thi công không được đặt lên bê tông trong thời gian bảo dưỡng, cần có rào cản hoặc biển báo để ngăn cản các tải trọng chất lên phần bê tông mới đổ.
 • Các khối bê tông lớn (có t rong những công tr ình quy mô lớn) có biện pháp tản nhiệt trong khối bê tông t rong quá trình ninh kết sinh ra như dùng ống thông hơi .
 1. QUY TRÌNH XÂY – TÔ TƯỜNG:
 2. Xây tường:

Vật liệu:

 • Gạch t iêu chuẩn có giấy chứng nhận về nguồn gốc, xuất xứ của cơ quan chuyên môn kiểm nghiệm và đã được CĐT duyệt mẫu. Gồm gạch 6 lỗ 90x130x220, gạch ống demi 6 lỗ 90x130x220 và gạch thẻ 50x100x200.
 • Xi măng poclăng PCB30 – 40 được CĐT kiểm duyệt .
 • Cát sạch, không lẫn tạp chất , đạt yêu cầu thi công.
 • Nước sạch lấy từ nước thủy cục hay nước giếng khoan của khu vực đạt

Tiêu chuẩn.

 • Vữa xây được t rộn theo cấp phối mác 75, cấp phối được phê duyệt trước khi thi công tại công trường.

Thi công:

 • Trước khi xây, bề mặt t iếp giáp khối xây phải được làm sạch. Quét một lớp hồ dầu xi măng vào bề mặt t iếp giáp khối xây với bề mặt cấu kiện bê tông,
 • Gạch xây phải được làm ẩm trước khi xây, vữa xây phải được t rộn đúng theo tỷ lệ cấp phối .
 • Căng dây bằng thước thợ và quả dọi để các hàng gạch xây được thẳng và phẳng.
 • Xây một lớp để kiểm tra t im cốt , trải vữa l iên tục để xây hàng kế t iếp cho đến code lanh tô thì dừng lại để chờ lắp lanh tô. Lắp khung bao cửa gỗ,sắt – nếu có.
 • Chiều rộng mạch vữa ngang : 15 – 20mm.
 • Chiều rộng mạch vữa đứng : 5 – 10mm.
 • Gia cố sắt râu cho tường vào kết cấu bê tông bằng hai cây sắt ϕ6 với tường 200, một cây ϕ6 với tường 100.
 • Với tường bao 200 cứ cách 05 hàng gạch dọc, xây 1 hàng gạch ngang liên kết . Hàng gạch ngang l iên kết xây bằng gạch thẻ để đảm bảo chống thấm cho tường.
 • Xây 4 lớp gạch thẻ đối với tường khu vực WC, ban công t ính từ bề mặt sàn nhằm chống thấm nước ngược.
 • Các vị trí gối cửa đi , cửa sổ ≤ 1.5m mỗi bên phải chừa 4 vị tr í xây gạch đinh để bắt bát cửa. Các vị trí gối cửa đi , cửa sổ ≥ 1.5m mỗi bên phải đổ bê tông để gia cố khung bao cửa được vững chắc. Kích thước lỗ mở cửa bằng kích thước của cửa cộng thêm mỗi bên 15mm, là độ hở để thao tác khi lắp dựng khung cửa.
 • Kết thúc ca làm phải quét vữa bẩn, tưới nước giữ ẩm tường.
 • Kiểm t ra thường xuyên trong quá t rình xây và sau khi xây xong: Cặp thước hồ 2m lên mặt tường, quả dọi , máy quét lade, thước ke… để kiểm tra độ thẳng, góc ke của tường xây.

Bảo dưỡng:

 • Tưới nước bảo dưỡng tường xây (một ngày 1 lần trong vòng 2 ngày ) sau khi khối xây hoàn thành.
 • Bảo quản tường sau khi xây 2 ngày để đạt độ cứng ổn định thì mới được tiến hành công tác trát .
 1. Tô tường:

Vật liệu:

 • Xi măng poclăng PCB30 – 40 được CĐT kiểm duyệt .
 • Cát sạch, không lẫn tạp chất , đã được sàn sẵn, đạt yêu cầu thi công.
 • Nước sạch lấy từ nước thủy cục hay nước giếng khoan của khu vực đạt tiêu chuẩn.
 • Vữa xây được t rộn theo cấp phối mác 75, cấp phối được phê duyệt trước khi thi công tại công trường.
 • Phụ gia chống thấm (nếu có) cho công tác tô các cấu kiện ngầm (hố ga, bể tự hoại ,…) và mặt ngoài tường bao che.

Thi công:

 • Vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn trên bề mặt t rát , tạo bề mặt tường bằng phẳng rồi mới tiến hành trát .
 • Phải tưới nước tạo độ ẩm cho tường trước khi t rát .
 • Vữa tô tường ngoài được pha trộn phụ gia chống thấm.
 • Chống nứt giữa vật l iệu t iếp giáp đầu cửa sổ, cửa đi tường giao với đà, cột , cầu thang, tường, phần tường đi ống nước, điện, máy lạnh bằng cách đóng lưới mắc cáo trước khi tô t rát để chống nứt , chống xé về sau.
 • Ghém gạch để có cơ sở làm mặt tường được phẳng đều, t rước khi tô phải làm sẵn các mốc ghém ở trên và dưới cả bốn góc chỗ bức tường định tô.
 • Tiến hành trát trần, dầm trước rồi tới tường, cột sau.
 • Trát theo bề dày của mốc đánh dấu. Nên trát thử vài chổ để kiểm tra độ dính kết cấu.
 • Khi ngừng trát phải tạo mạch ngừng hình gãy không để thẳng, cắt lớp vữa trát thẳng góc.
 • Tường, trần sau khi t rát được kiểm tra mặt phẳng bằng thước nhôm, theo nhiều phương.

Bảo dưỡng:

 • Khi t rát xong thì cần phải che đậy cẩn thận t ránh tác động của thời tiết , và va chạm do vô tình tác động vào.
 • Tất cả các bề mặt đã trát , vữa được giữ ẩm liên tiếp trong 3 ngày

III.   CAM KẾT XÂY DỰNG

 1. Chất lượng vật tư sử dụng chính hãng đúng thỏa thuận trong hợp đồng và báo giá .Tuyệt đối không đưa vật tư giả, vật tư kém chất lượng vào thi công công trình. Chủ nhà kiểm tra, kiểm định chất lượng, chấp nhận chịu phạt theo hợp đồng nếu chủ đầu tư phát hiện công ty vi phạm về chất lượng.
 1. Thi Công điện theo phương pháp chia đường dây theo mục đích sử dụng, có CP tự ngắt ở từng tầng riêng biệt , t ránh mọi rủi ro chập, cháy,nổ. Biện pháp Thi Công Điện – Nước theo tiêu chuẩn nhà cao tầng, thử áp toàn bộ hệ thống trước khi đưa vào sử dụng để t ránh rò rỉ sau này.
 1. Cofa đà sàn: tấm sắt trải sàn, chống tăng sắt , dàn giáo sắt , đà đở sàn sắt hộp (tất cả dùng bằng sắt t iền chế để t ránh trường hợp võng sàn và an toàn tuyệt đối t rong suốt quá trình thi công) .
 1. Thiết bị phục vụ công tác thi công: Máy Laser, Toàn Đạt .
 2. Bảo dưỡng bê tông và tường xây gạch hằng ngày theo tiêu chuẩn xây dựng để đạt được cường độ và chống nứt bề mặt bằng nguồn nước sạch.
 3. Chống thấm nhà vệ sinh – seno- ban công bằng Kova-CT11A quét trực tiếp lên sàn bê tông đã được xử lý 03 lần theo tiêu chuẩn kỹ thuật –Ngâm nước kiểm t ra 24h t rước khi tổ chức công tác tiếp theo – Bảo hành thấm sàn 05 năm.
 1. Chống nứt giữa vật l iệu tiếp giáp đầu cửa sổ, cửa đi tường giao với đà, cột , cầu thang, tường, phần tường đi ống nước, điện, máy lạnh bằng cách đóng lưới mắc cáo t rước khi tô trát để chống nứt , chống xé về sau và Vữa Xây Tô t rộn bằng máy trộn lồng nghiêng (không trộn thủ công) .
 1. Tiến độ thi công theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, chịu t rách nhiệm về thưởng phạt trong hợp đồng ký kết .
 2. Bảo vệ công trình t rong suốt thời gian thi công để t ránh thất thoát vật tư và nhắc nhở công tác an toàn lao động. Cam kết ít lãng phí nhất cho dù đó là vật tư của chủ nhà cung cấp.
 1. Bao che toàn bộ công trình bằng lưới bao che để đảm bảo an toàn chung tại khu vực xây dựng.
 2. Cử Kỹ Sư trực tiếp điều hành thi công tại công trình: cùng chủ nhà giải quyết các vướng mắt về thiết kế thi công và đối phó với lực lượng thanh tra xây dựng địa bàn khi đến kiểm tra. Cam kết chịu trách nhiệm pháp lý đối với công trình do công ty thi công, mọi hoạt động được đăng ký kinh doanh, Kỹ Sư có bằng cấp chứng chỉ hành nghề và được đào tạo bài bản. Tương ứng với mỗi nghề nghiệp chuyên môn đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, công ty cam kết đáp ứng đầy đủ.
 1. Thành lập từng đội thi công xây dựng cho từng hạng mục xây dựng dưới sự giám sát chặt chẽ của đội chuyên viên kỹ thuật : Kỹ Sư Giám Sát , Kiến Trúc Sư, thủ kho, giám sát an toàn lao động. Cam kết không giao lại cho thầu phụ.
 1. Những thay đổi nhỏ trong nội và ngoại thất căn nhà đều hoàn toàn miễn phí và cam kết không phát sinh như: tường xây không hợp lý, tăng chiều cao sàn, sơn lại màu khác, đi thêm dây điện ổ cắm công tắc, thêm đường cấp thoát nước.
 1. Chịu trách nhiệm quản lý mặt bằng thi công do chủ nhà bàn giao cho nhà thầu, chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động vệ sinh công tr ình trong phạm vi công trình trong suốt quá trình thi công nếu để gây ra hư hỏng cho các công trình lân cận phải chịu hoàn toàn chi phí sửa chữa. Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công công trình. Tất cả cán bộ công nhân làm việc tại công trường phải có lý lịch rõ ràng, có giấy tờ tùy thân. Cùng với chủ nhà mở sổ nhật ký công trình, ghi chép đầy đủ, rõ ràng các sự việc xảy ra trong ngày.
 1. Trường hợp có phát sinh tăng hoặc giảm khối lượng công việc trong quá tr ình thi công thực tế (có biên bản cụ thể được hai bên ký duyệt đồng ý) đơn giá dựa theo t rong bảng chi tiết đính kèm, thì hai bên sẽ cùng thống nhất giá trị thanh toán cho phần việc phát sinh. Giữ giá xây dựng tại thời điểm ký kết hợp đồng cho đến khi hoàn thành công trình, cam kết không tăng giá ngay cả khi vật tư có thay đổi khi khởi công công t rình sau này.
 1. Công trình thi công được bảo hành tổng thể 12 tháng, bảo hành kết cấu 5 năm, bảo hành chống thấm dột 2 năm. Thực hiện bảo hành trong thời gian sớm nhất .
 1. Dọn dẹp mặt bằng thi công và vệ sinh sạch sẽ hàng ngày vào cuối giờ.