Monthly Archives:Tháng Chín 2018

QUY TRÌNH THIẾT KẾ

13 Th9 18
nguyensigia
No Comments

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết kế Xây Dựng HP xin kính chào quý khách, Chúc quý khách dồi dào sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng!

Công Ty Xây Dựng HP xin giới thiệu quý khách ” Quy trình thiết kế” hồ sơ thi công công trình của công ty:

 

 Quy trình thiết kế bao gồm:

1.Mục đích thiết kế:

Quy trình này đưa ra phương pháp thực hiện quá trình quản lý hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo

 •        Chất lượng thiết kế
 •        Tiến độ thiết kế
 •        Hạn chế tối thiếu sai sót do yếu tố chủ quan gây ra khi thiết kế công trình
 1. Phạm vi thiết kế:

Phạm vi thiết kế dựa trên phạm vi nhu cầu sử dụng công năng của khách hàng và diện tích của công trình. Từ đó Công ty sẽ lên kế hoạch thiết kế phù hợp nhất và đạt giá trị thẩm mỹ cao nhất trong công trình.

 1. Trách nhiệm:

 Giám đốc : là người phê duyệt hồ sơ thiết kế khi đã hoàn thành. Hồ sơ trên phải được hai bên công ty và bên khách hàng đã thỏa thuận thống nhất phương án thiết kế hồ sơ công trình.

  Chủ trì thiết kế: Là người phụ trách quá trình quản lý dự án thiết kế. Chủ trì thiết kế có trách nhiệm theo dõi, Kiểm soát, đôn đốc tiến độ thiết kế về việc thực hiện các bộ phận liên quan đến quy trình thiết kế.

  Chủ trì thiết kế chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng của quy trình thiết kế.

  Chủ trì thiết kế có trách nhiệm tiến hành theo dõi, khắc phục các sự cố, phòng ngừa để cải tiến quy trình thiết kế để đạt được hiệu quả thiết kế cao nhất

  Những thành viên tham gia thiết kế có trách nhiệm thực hiện đúng mục tiêu thiết kế đã đề ra, báo cáo công việc cho cấp trên để dễ dàng theo dõi tiến độ quá trình thiết kế

 1. Quy trình thực hiện:
 • Lập phương án thiết kế hồ sơ: Bộ phận phụ trách việc thiết kế sẽ trực tiếp gặp khách hàng lấy ý kiến và nhu cầu của khách hàng về việc thiết kế công trình cho khách hàng, sau đó trình bày phương án thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình cho chủ trì thiết kế xem xét và lên kế hoạch quy trình thiết kế.
 • Thống nhất phương án thiết kế: Sau khi thiết kế bộ hồ sơ công trình bên công ty và khách hàng sẽ thống nhất phương án thiết kế hồ sơ.
 • Triển khai phương án thiết kế chi tiết: Sau khi thống nhất phương án thiết kế, Chủ trì thiết kế phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thiết kế.
 • Phân công công việc cho từng thành viên: Các thành viên tham gia thực hiện thiết kế hồ sơ phải nắm rõ ý của cấp trên giao cho thực hiện đúng mục tiêu thiết kế. Trong quá trình triển khai chi tiết thiết kế có gặp vướng mắc gì thì phải báo cáo lên cấp trên và phối hợp với khách hàng điều chỉnh lại hồ sơ cho hài hòa, đạt giá trị thẩm mỹ và kết cấu công trình.
 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế trước khi  được ký duyệt.
 • Bàn giao hồ sơ thiết kế cho khách hàng.
 1. Hồ sơ thiết kế:
 • Hồ sơ thiết kế đúng tiêu chuẩn xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế thể hiện chi tiết từng hạng mục xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế phải đạt được giá trị thẩm mỹ cao cho công rình.
 • Hồ sơ thiết kế khi bàn giao cho khách hàng phải được ký duyệt của bộ phận phụ trách và được đóng dấu của công ty.

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

13 Th9 18
nguyensigia
No Comments

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

(HĐHP/05/2018)

Công trình     : NHÀ Ở DÂN DỤNG

Hạng mục      : THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN

Địa điểm XD :Thửa Số 22 Khu QHDC(B) Đảo 1 Bắc Sông Hà Thanh,TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

 • Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI,  kỳ họp thứ 10;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
 • Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án xây dựng công trình.
 • Căn cứ vào khả năng và yêu cầu giữa hai bên.

Hôm  nay,  ngày  02 tháng  05 năm  2018,  tại  nhà  Chủ Đầu Tư   KV4, Phường Ngô Mây, tp Quy Nhơn,chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO VIỆC (Bên A): BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Người Đại diện         : Ông Phan Thanh Hiến

CMND số                 : 215030773.   Cấp ngày 28/ 03/ 2017 Tại CA Bình Định

Địa chỉ                     :KV4, P. Ngô Mây, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định   Điện thoại                        : 0986781707

BÊN NHẬN VIỆC (Bên B): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HP

Địa chỉ              : 03 Võ Văn Dũng P. Ngô Mây, Tp.Quy Nhơn, Bình Định.

MST                : 4101481868       STK: 58010001072879 BIDV Bình Định

Điện Thoại      : 097 357 0907

Do Ông           :  Nguyễn Sĩ Gia            Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp Đồng thiết kế thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện công trình nhà ở dân dụng tại địa chỉ KV4, Phường Ngô Mây,tp. Quy Nhơn với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN.

 • Hồ sơ Hợp Đồng là bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng, bao gồm các tài liệu Hợp Đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý giảm dần như sau:
  • Các điều khoản, điều kiện của Hợp Đồng, Phụ lục Hợp Đồng (nếu có);
  • Các hồ sơ thiết kế gồm bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện tham chiếu thi công.
  • Biên bản thỏa thuận được ký kết giữa hai Bên trong quá trình thực hiện Hợp Đồng.
 • Các hồ sơ, chứng từ có liên quan khác.
 • Các tài liệu trên phải được bổ sung cho nhau và được giải thích theo một  cách chung.  Nhưng trong trường hợp không có sự nhất quán hoặc không rõ nghĩa/mâu thuẫn nghĩa giữa các tài liệu nói trên, thì việc xem xét ngữ nghĩa được căn cứ theo thứ tự ưu tiên hồ sơ.
 • Trong trường hợp có sự khác nhau hoặc không rõ nghĩa/mâu thuẫn nghĩa giữa các điều khoản hoặc do việc quy định của các điều khoản trong các tài liệu, thì những tài liệu được chỉnh sửa trước tiên được xem xét ưu tiên theo thứ tự trên.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 • Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận xây nhà theo hình thức trọn gói hoàn thiện bao gồm vật tư và nhân công trọn gói phần nhà ở dân dụng.
 • Bảng chủng loại vật tư như sau:
 

STT

 

VẬT TƯ

 

CHỦNG LOẠI VẬT TƯ

01 Sắt thép Hòa phát hoặc pomina
02 Xi măng đô bê tông &xây tô Visai hoặc Sông Gianh
03 Cát BT Cát vàng hạt lớn
04 Bê tông Trộn máy tại công trình
05 Cát xây tường Cát vàng hạt lớn
06 Cát tô trát tường Cát tô vàng hạt nhỏ
07 Đá 1×2, 4×6 Đá xanh
08 Gạch đinh 5cm x 13cm x 20cm Tuynen tây sơn
09 Gạch ống 9cm x 13cm x 20cm Tuynen tây sơn
10 Đường ống cấp thoát nước Đạt Hòa
 

11

Đường ống ghen điện+ đế âm

tường

 

Sino

Dây điện Cadivi
 • Phần xây dựng cơ bản (nhà thầu cung cấp vật tư và nhân công phần thô).
 • Tổ chức công trường,làm lán trại cho công nhân( nếu mặt bằng thi công cho phép)
 • Vệ sinh mặt bằng thi công ,định vị tim móng,cột
 • Đào đất hố móng :móng băng, dầm móng,đà kiềng,hầm phân,hố ga,bể nước…theo hồ sơ thiết kế
 • Vệ sinh,thi công phần trên theo bản vẽ thiết kế
 • Cung cấp và thi công coffa,cốt thép,đổ bê tông móng ,đà kiềng,dầm sàn các lầu cột…theo bản vẽ thiết kế
 • Cung cấp vật liệu và xây tường gạch ống 9x13x20cm theo bản vẽ thiết kế.Tô trát tường  đúng quy chuẩn
 • Cung cấp vật liệu và cán nền các nền lầu,sân thượng,mái và nhà vệ sinh

 

 • Cung cấp đế âm,ống dẫn dây,dây điện và lắp đặt hệ thống đường dây điện chiếu sáng,cáp mạng
 • Cung cấp và thi công đường ống cấp thoát nước sinh hoạt
  • Phần hoàn thiện (nhà thầu cung cấp nhân công và vật tư)
   • Thi công chống thấm Sino,sàn mái,sàn vệ sinh,sân thượng,ban công.
   • Thi công và lắp đặt hệ thống đường ống cấp và thoát nước
   • Ốp lát gạch toàn bộ sàn của nhà,phòng bếp,tường vệ sinh theo bản vẽ thiết kế
   • Lắp đặt hệ thống điện và chiếu sáng:công tắc ,ổ cắm, bóng đèn.
   • Lắp đặt thiết bị vệ sinh:bàn cầu,lavabo, vòi nước…
   • Dựng khung ngoại cửa sắt
   • Trét matit,lăn sơn lót ngoại thất và sơn nước toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà(không bao gồm sơn gai,sơn gấm và các loại sơn trang trí khác)
   • Vệ sinh công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng
   • Gia công và hoàn thiện mộc.
   • Gia công và hoàn thiện sắt,nhôm,kính,
   • Lắp đặt các loại đèn chùm trang trí,đá Granite,
  • Các công việc và hạng mục sẽ không bao gồm trong thi công phần thô
   • Mạng lan cho văn phòng
   • Lắp đặt bồn nước nóng năng lượng mặt trời
   • Hệ thống điện 3 pha,hệ thống điện thang máy,hệ thống chống sét,hệ thống cho máy lạnh
   • Thi công tiểu cảnh nước,tiểu cảnh khô
  • Đơn giá trên bao gồm các điều kiện chung sau:
 • Bao gồm Chi phí nhân công, công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị thi công, bảo quản, vận chuyển vật tư,…
 • Cố định trọn gói trong suốt quá trình thi công.
 • Làm căn cứ tính khối lượng thực tế nghiệm thu đạt được tại công trường có xác nhận của đơn vị thi công, kỹ sư kỹ thuật tại công trường và Chủ Đầu Tư. Trường hợp, nội dung công việc nào chưa hoàn thành sẽ bị trừ theođơn giá từng công tác hoặc trừ theo chi phí phát sinh thực tế mà bên A đã bỏ ra để hoàn thành công việc tương ứng.
  • Bố trí nhân công đầy đủ để triển khai thi công đúng tiến độ.
  • Đơn giá trên đã bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo –  đạt yêu cầu an  toàn – phục vụ thi công.

Đơn giá trên đã bao gồm công tác sắp xếp mặt bằng tập kết vật tư gọn gàng, an toàn  trước, trong khi và sau khi thi công xong.

 • Đơn giá trên được phụ thêm các thỏa thuận giũa 2 Bên
  • Bên B chịu chi phí ăn giũa buổi ,café, thuốc cho Công nhân, Tiền bồi dưỡng cuối tuần và  khi đổ bê tông móng, sàn thì Bên A chịu
  • Khối lượng sẽ tính theo m2 sàn kể cả bancon, những ô trống lớn hơn 8m2 sẽ không tính vào khối lượng
 • Yêu cầu công việc: Thi công những hạng mục nêu trên theo quy định của hồ sơ thiết kế thi công và tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo của Hợp Đồng giữa Công ty TNHH Tư Vấn Thiết  Kế Xây Dựng HP

 ĐIỀU 3 :TIẾN ĐỘ,CHẤT LƯỢNG, CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

 • Yêu cầu về tiến độ: tổng thời gian thi công 3tháng.
  • Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A về triển khai thi công, Bên B phải ngay lập tức tập trung nhân lực đến công trường để thực hiện công việc theo  Hợp Đồng này.
  • Tiến độ thực hiện cho từng hạng mục như sau: Bên B đảm bảo tiến độ thi công liên tục,   theo yêu cầu của Bên A (Chủ Đầu Tư), không bị gián đoạn bởi bất kỳ nguyên nhân nào (trừ trường hợp bất khả kháng).
  • Bên B chấp thuận rằng tiến độ thi công có thể được Bên A điều chỉnh, hoặc bị gián đoạn trong một thời gian, phụ thuộc vào tiến độ xây lắp của Nhà thầu/đội thi công khác(những phần thuộc phần hoàn thiện do đơn vị khác thi công theo yêu cầu của bên A). Trong thời  gian bị gián đoạn thi công, Bên B tự bảo quản các thiết bị, máy móc, vật tư của Bên B. Thời gian gián đoạn này không được tính vào thời gian thi công của Bên B trong Hợp Đồng.
  • Công trường tổ chức làm việc 8 giờ/ngày và 7 ngày/tuần, kể cả ngày lễ, tết.
 • Yêu cầu về chất lượng: Đảm bảo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn thi công công trình. Đảm bảo sử dụng an toàn, ổn định trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng giữa Bên A và Bên
 • Yêu cầu kỹ thuật: Thi công đúng thiết kế và đạt yêu cầu kỹ thuật, được giám sát kỹ thuật Bên A, Bên B nghiệm thu và nhận bàn
 • Nghiệm thu:Việc nghiệm thu phải được thực hiện bởi Bên A, Bên B. Tiêu chuẩn nghiệm thu được thực hiện theo quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà Nước Việt

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN:

 • Giá trị hợp đồng: 677.000.000 VNĐ
 • Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  • Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng, bên A tạm ứng cho bên B làm 02 đợt: đợt 1 số tiền 10 triệu đồng, đợt 02 tạm ứng trước thời điểm khởi công 15 ngày. Tổng số tiền là 10% giá trị hợp đồng.
  • Đợt 2: Sau khi Bên B thi công xong phần móng, thì Bên A tạm ứng cho Bên B 10% giá trị hợp đồng
  • Đợt 3: Sau khi Bên B thi công xong phần thô lầu 1, thì Bên A tạm ứng cho Bên B 15% giá  trị hợp đồng
  • Đợt 4: Sau khi Bên B thi công xong phần thô lầu 2, thì Bên A tạm ứng cho Bên B 15% giá  trị hợp đồng
  • Đợt 5: Sau khi Bên B thi công xong phần thô chuồng cu, thì Bên A tạm ứng cho  Bên B  10% giá trị hợp đồng
  • Đợt 6: Sau khi Bên B thi công xong hoàn thiện ốp gạch xong sân thượng,lầu 1,tầng trệt thì Bên A tạm ứng cho Bên B 15% giá trị hợp đồng
  • Đợt 7: Sau khi Bên B thi công xong hoàn thiện sơn nước sân thượng,lầu 1,tầng trệt và lắp thiết bị vệ sinh, phụ kiện đèn công tắc ổ cắm v,v… thì Bên A tạm ứng cho Bên B   20% giá trị hợp đồng
  • Đợt cuối: Sau khi Bên B hoàn thành công trình và bàn giao cho Chủ Đầu Tư thì Bên A  thanh toán hết số tiền còn lại cho Bên B (trong vòng 5 ngày sau khi bàn giao). Bên A sẽ giữ lại 15,000,000 triệu (Mười lăm triệu đồng  chẵn). Số tiền Bảo hành công trình qua 12tháng  kể từ ngày bàn giao công trình, Bên A sẽ trả lại số tiền trên cho bên B  Hình thức thanh toán:

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

  • Giao cho Bên B thực hiện thi công các hạng mục công trình như liệt kê ở Điều 2 Hợp Đồng này.
  • Bàn giao mặt bằng thi công cho Bên B. ( Nếu Bên A bàn giao mặt bằng hoặc trễ kéo theo  làm trễ tiến độ thi công thì Bên B không chịu trách nhiệm).
  • Có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo quy định tại Hợp Đồng này, thời gian thanh toán không quá 3 ngày kể từ khi Bên B có yêu cầu bằng biên bản.Hình thức thanh toán bằng tiền mặt (có phiếu thu của Cty)
  • Phối hợp với Bên B trong việc kiểm tra và giao nhận thiết bị.
  • Cung cấp cho Bên B nguồn điện, nước tại công trình.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

  • Tuân thủ thực hiện xây dựng theo quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà   Nước Việt Nam;
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình: thi công đạt kỹ thuật, mỹ thuật, theo đúng thiết kế đã được Chủ Đầu Tư phê chuẩn về kích thước  hình  học, về khối lượng, chất lượng, ….  Thi công không đạt yêu cầu phải tự chỉnh sửa lại và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa đó (Trừ trường hợp do thay đổi thiết kế, do ý kiến chủ quan của Chủ Đầu Tư).
  • Tổ chức sắp xếp thiết bị, máy móc, vật tư, trên mặt bằng thi công bên trong và bên ngoài công trình luôn đảm bảo an toàn khi vận hành;
  • Tuyệt đối tuân thủ, đảm bảo về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự công trường, bảo vệ vật tư, thiết bị, công cụ lao động trong thi công, vệ sinh khu vực làm việc của mình. Áo nón bảo hộ lao động theo mẫu quy định của Xây Dựng HP Quy Nhơn.
  • Đảm bảo đủ công cụ, thiết bị và nhân công để thực hiện thi công theo nội dung công việc được giao theo Hợp Đồng này.
  • Đảm bảo trình độ, kinh nghiệm của toàn bộ nhân viên của Bên B  phù hợp với công việc  được giao khi thi công tại công trình.
  • Bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu vi phạm cam kết.
  • Định kỳ mỗi đợt thanh toán, Bên B cung cấp đầy đủ giấy tờ theo điều
  • Cung cấp các chứng từ theo quy định của Bên
  • Trước khi thi công công việc kế tiếp phải nghiêm túc kiểm tra các công việc đã thi công trước đó nhằm đáp ứng cho công việc thi công tiếp
  • Giữ vệ sinh những khu vực đã thi công xong, nếu làm dơ bẩn phải vệ sinh ngay và giữ vệ  sinh trong thi công.
  • Cử người đại diện có đủ thẩm quyền thường trực tại công trường để liên lạc, phối hợp xử lý công việc với Bên A và điều hành công việc tại công trường.
  • Tuyệt đối chấp hành yêu cầu về văn minh, vệ sinh công trường sau khi hoàn tất công việc trong ngày.
  • Phải tiến hành ba (03) bước kiểm tra sau khi đã hoàn tất phần đã thi công:
   • Tự kiểm tra công tác thi công đảm bảo đúng kỹ thuật và quy chuẩn xây dựng.
   • Kết hợp kỹ sư giám sát kiểm tra lại.
   • Cùng Tư vấn giám sát, Chủ Đầu Tư nghiệm
  • Tự bảo quản vật tư và cử người trông coi bảo quản; sử dụng vật tư hợp lý, tiết kiệm.
  • Đảm bảo an toàn lao động trong công trình, tất cả mọi rủi ro về vấn đề an toàn lao động Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm
   • Thực hiện đúng, đủ các công việc theo Hợp Đồng này. Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ  thuật theo hướng dẫn, nếu thi công không đúng gây hậu quả phải chịu trách  nhiệm bồi  thường thiệt hại;
   • Chịu trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật nhà nước về việc tổ chức thi công.

ĐIỀU 7: THƯỞNG – PHẠT

  • Bên A có quyền yêu cầu Bên B ngưng thi công toàn bộ hoặc một phần công việc của Hợp Đồng trong trường hợp Bên B từ chối sửa chữa các khuyết tật của công trình.
  • Bên B không được quyền tạm ngưng/ngưng/chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn hay bỏ việc vì bất cứ lý do gì trái với cam kết trong bản Hợp Đồng này. Nếu tự ý tạm  ngưng/ngưng/chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn/bỏ việc, thì Bên B sẽ không được thanh toán khối lượng công việc đã và đang thực hiện và Bên B phải có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho Bên
   • Nếu Bên A phát hiện việc thi công không đúng yêu cầu, chất lượng không đảm bảo, để xảy ra sai sót/vi phạm, thì ngay lập tức Bên B phải khắc phục và sửa chữa sai sót bằng kinh phí của mình. Chi tiết như sau:
    • Thi công tính theo đơn giá từng công đoạn, phần công việc nào chưa hoàn thành sẽ bị trừ tiền theo đơn giá công đoạn đó;
    • Làm xong đến đâu Bên B phải dọn vệ sinh đến đó để các đơn vị khác thi công các công tác tiếp
    • Yêu cầu về an toàn: Công nhân phải có tay nghề, phải được tập huấn về an toàn lao động.

   Ngoài ra, Bên B còn phải chịu đền bù chi phí vật tư thiết bị của Bên A cấp do mình làm không đúng/sai sót phải sửa chữa hoặc tháo gỡ ra làm lại. Thời gian khắc phục và sửa chữa sai sót/vi phạm không được tính vào thời gian thi công, trừ trường hợp được sự đồng ý gia hạn thời gian thi công bằng văn bản của Bên A.

ĐIỀU 8: TẠM DỪNG, CHẤM DỨT, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

         Tạm dừng Hợp Đồng trong các trường hợp sau: Hợp Đồng chỉ bị tạm dừng và Bên tạm dừng không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

 • Bên A tạm dừng khi:
  1. Bên B thi công không đạt yêu cầu chất lượng;
  2. Bên B thi công trễ tiến độ thường xuyên, nghiêm trọng hoặc trễ quá 15% tổng  tiến độ so với dự kiến;
 • Do trường hợp bất khả kháng;
 • Các trường hợp khác do hai Bên thỏa thuận.

         Chấm dứt Hợp Đồng:

  1. Do một Bên không còn khả năng thực hiện Hợp Đồng này như giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán, chấm dứt hoạt động…
  2. Do trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, trong vòng một tuần kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng,Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tương ứng với các phần công việc mà Bên B đã thực hiện và được nghiệm thu cho tới ngày chấm dứt Hợp Đồng.
  3. Các trường hợp khác do thỏa thuận của hai Bên.
   • Hủy bỏ Hợp đồng: Bên A có quyền hủy bỏ Hợp Đồng trong trường hợp Bên B không tập trung nhân lực để tiến hành thi công sau khi Bên A đã bàn giao mặt bằng cho Bên B tối đa 7 ngày
   • Trong các trường hợp quy định tại khoản 8.1, 8.2, 8.3 trên, Bên mong muốn  tạm dừng,  chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp Đồng phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết trước tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tạm dừng, chấm dứt, hủy bỏ Hợp Đồng.
    • Hợp Đồng này sẽ chấm dứt sau khi hai Bên thực hiện xong mọi quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này mà không có tranh chấp hay khiếu nại gì.
    • Hợp Đồng chỉ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:
    1. Bên A có quyền chấm dứt Hợp Đồng trong các trường hợp:
    • Do Bên B từ chối hoặc không khắc phục, sửa chữa sai sót/vi phạm trong thời hạn hợp lý hoặc không khắc phục trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày  tạm dừng Hợp Đồng;
    • Bên B thi công quá chậm trễ tiến độ.

ĐIỀU 9: BẢO HÀNH

  • Trong thời hạn bảo hành công trình hoặc khi có yêu cầu sửa chữa từ Chủ Đầu Tư, Bên B phải thực hiện việc kiểm tra và báo cáo sự cố, tiến hành sửa chữa các hư hỏng…trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo. Thời gian tìm nguyên nhân sự cố và khắc phục sửa chữa tối đa 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo sửa chữa của Chủ Đầu Tư hoặc thông báo của Bên
  • Nếu quá thời hạn sửa chữa theo điều 9.2 nêu trên mà Bên B không thực hiện công  việc theo  yêu cầu của Bên A, thì Bên A có quyền thuê đơn vị khác sửa chữa. Mọi chi phí sửa chữa sẽ được khấu trừ trực tiếp vào tiền bảo hành công trình.
   • Bên B có trách nhiệm bảo hành kỹ thuật công trình trong thời hạn 12tháng  (mười hai tháng)   kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao sử dụng công trình cho Chủ Đầu Tư.

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG

  • Các trường hợp bất khả kháng là mọi trường hợp mà một trong các Bên không thể hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ trong Hợp Đồng vì các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp    lý của Bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bắt buộc tuân theo các chính sách, hay quyết định ban hành bởi các cơ quan Nhà Nước có thẩm   quyền, làm thay đổi, hoặc ảnh hưởng đến các quy định trong Hợp Đồng. Trong trường hợp này, Bên bị ảnh hưởng sẽ gửi ngay thông báo bằng văn bản cho Bên kia nêu lý do khiến    Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến Hợp Đồng.
  • Một Bên (Bên bị ảnh hưởng) được xem là không thể thực hiện một phần,  hoặc toàn bộ  nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp Đồng như quy định tại Khoản 10.1 Điều này khi hội đủ  các điều kiện sau đây:
   • Sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp gây ra trở ngại, hoặc cản trở Bên bị ảnh hưởng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng;
   • Bên bị ảnh hưởng đã hết sức cố gắng để làm giảm, hoặc tránh thiệt hại, và khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra;
   • Bên bị ảnh hưởng đã gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về mọi thông tin liên quan đến sự kiện bất khả kháng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Văn bản thông báo này phải nêu rõ lý do trì hoãn, hoặc không thể thực hiện được một phần, hay toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp Đồng, các biện pháp cần thiết đã áp dụng để khắc phục. Văn bản thông báo sự kiện bất khả kháng phải được Bên kia chấp thuận.
  • Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng như quy định tại Khoản 10.1 và 10.2 nêu trên, thì hai Bên sẽ cùng thương lượng để tìm ra một giải pháp hợp lý và cho nhau thời gian để khắc phục. Khi đó thời gian thực hiện Hợp Đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện  bất khả kháng mà Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng. Nếu Bên bị ảnh hưởng vẫn không thể khắc  phục được, thì bất kỳ Bên nào cũng đều  có quyền chấm dứt Hợp Đồng mà không phải chịu bất cứ hình thức chế tài nào.

ĐIỀU 11: XỬ LÝ KHI CÓ TRANH CHẤP

  • Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu phát sinh tranh chấp, thì hai Bên sẽ cùng thương lượng để tự giải quyết trên tinh thần bình đẳng, hợp tác, đôi Bên cùng có lợi.
  • Trường hợp không thể tự thỏa thuận, thì một trong hai Bên đều có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết.
  • Phán quyết của Tòa có giá trị thi hành đối với các Bên. Án phí do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 12: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

  • Việc sửa đổi, bổ sung này phải được lập thành Phụ Lục có xác nhận bởi chữ ký và con dấu của Đại Diện có thẩm quyền của hai Bên.
  •  Các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có) là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này.
  • Khi một hoặc hai Bên có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này, thì cả hai Bên phải bàn bạc và thống nhất với nhau những nội dung sửa đổi, bổ sung

ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  • Hai Bên cam kết tuân thủ Hợp Đồng đã ký.
  • Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày Đại Diện hai Bên ký Hợp Đồng.
  • Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 (hai) bản và Bên B giữ 01 (một) bản.
  •      ĐẠI DIỆN BÊN A

    

    

    

       PHAN THANH HIẾN

                      ĐẠI DIỆN BÊN B

                             Giám Đốc

    

    

                         NGUYỄN SĨ GIA

HỢP ĐỒNG THI CÔNG THIẾT KẾ

13 Th9 18
nguyensigia
No Comments

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

  HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

(HĐHP/08/2018)

Công trình     : QUÁN COFFEE SƠN TÙNG

Hạng mục      : THẾT KẾ QUÁN COFFEE SƠN TÙNG

Địa điểm TK : Số 234 đường Tây Sơn, P.Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

BÊN GIAO VIỆC (Bên A): CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN TÙNG

Do ông     :    TRẦN SƠN TÙNG            Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Địa chỉ     :     Số 234 đường Tây Sơn, P.Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

CMND     :    211 716 561      Ngày cấp 17/08/2012 , cấp CA Bình định

MST         :    4101425101

Điện thoại:     0989 156 176

BÊN NHẬN VIỆC (Bên B): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HP

Do ông      :   NGUYỄN SĨ GIA                  Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Địa chỉ      :    03 Võ Văn Dũng P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

MST          :  4101481868

Điện Thoại:   097 357 0907

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng giao nhận thiết kế công trình: Quán coffee Sơn Tùng với các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1 : CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG

 • Thiết kế kiến trúc, nội thất cụ thể:

+  Phần trong nhà: 4m x 7m

+  Phần vỉa hè: 5.1m x 21m

 • Lên hình ảnh nội thất 3D phần trong nhà và vỉa hè.
 • Lên sơ bộ hệ thống điện, nước cụ thể:

+  Hệ thống cấp thoát nước tại quầy rửa

+  Hệ thống nóng lạnh ngay lavabo rửa tay khách hàng

+  Hệ thống điện thiết kế nổi

ĐIỀU 2 : THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1 Thời gian thiết kế: 11 ngày

2.2. Bên B sẽ được gia hạn thời gian thiết kế trong các trường hợp :

– Bên A thay đổi phương án thiết kế đã chấp thuận hoặc thay đổi qui mô, công nghệ dự án.

– Bên A yêu cầu Bên B làm thêm các phần việc phát sinh ngoài phạm vi công việc của hợp đồng.

Hai bên sẽ căn cứ vào khối lượng công việc phát sinh để gia hạn thời gian thiết kế .

2.3 Bên A chỉ có quyền chỉnh sửa thiết kế 3 lần

ĐIỀU 3: QUI MÔ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

– Diện tích thiết kế: 135,1 m2

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

4.1 Giá trị hợp đồng là:  9.000.000  vnđ ( Giá tùy hợp đồng giữa bên A và bên B)

(Bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

4.2 Tiến độ thanh toán: chia làm 2 đợt

Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng Bên A tạm ứng  60% cho Bên B:

Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B hết số tiền còn lại khi nhận bản vẽ thiết kế hoàn thiện:

4.3 Giá trị hợp đồng thay đổi khi Bên A có những thay đổi hoặc phát sinh thêm trong bản vẽ thiết kế. Lúc đó hai bên sẽ điều chỉnh lại giá trị hợp lý theo thỏa thuận.

ĐIỀU 5 : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN

Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:

1/ Cử cán bộ chuyên trách theo dõi thiết kế và cung cấp thông tin kịp thời, giao nhận thiết kế

2/ Từ chối hồ sơ thiết kế nếu hồ sơ thiết kế không đảm bảo chất lượng hoặc không phù hợp      với yêu cầu thiết kế của Bên A đã ghi mục 1 Điều 4 của bản hợp đồng này.

3/ Thanh toán cho Bên B thiết kế phí của bản hợp đồng này .

      Trách nhiệm và quyền hạn và của Bên B :

1/ Tuân thủ các qui trình , qui phạm, qui chuẩn thiết kế do Nhà nước VN đã ban hành .

2/ Giải pháp thiết kế hợp lý, tiết kiệm, an toàn, thẩm mỹ cao .

3/ Thiết kế đúng tiến độ, mật độ xây dựng, số tầng như đã thỏa thuận, bàn giao hồ sơ đúng hạn

4/ Tổ chức giám sát tác giả đầy đủ. Kịp thời giải quyết các vướng mắc thiết kế khi dự án được thi công .

5/ Chịu trách nhiệm pháp lý về hồ sơ thiết kế của mình .

6/ Từ chối thiết kế nếu việc yêu cầu thiết kế không chính đáng và từ chối bàn giao thiết kế nếu    Bên A không tuân thủ hợp đồng đã ký kết.

 ĐIỀU 6 : CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG – PHẠT HỢP ĐỒNG .

6.1. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp :

–  Thực tế Bên B không có năng lực thực hiện thiết kế một cách đồng bộ, an toàn,tiết kiệm .

– Chậm bàn giao hồ sơ thiết kế quá 05 ngày trở lên mà không có lý do chính đáng

– Việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện bằng văn bản .

6.2. Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp: Bên A không có năng lực tài chính, không thanh toán thiết kế phí theo thỏa thuận .

ĐIỀU 7 : LUẬT CHI PHỐI

Hai bên chủ động thông báo cho nhau để cùng giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng trên tinh thần hòa giải và thông hiểu lẫn nhau. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thỏa thuận, một trong hai bên có quyền đưa những tranh chấp này đưa ra cơ quan trọng tài do bên B tự chọn.

Sự phán quyết của cơ quan trọng tài là quyết định cuối cùng hai bên phải nghiêm chỉnh chấp hành.

ĐIỀU 8 : CAM KẾT

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.

Hợp đồng này là hợp đồng duy nhất được ký kết giữa Bên A và Bên B. Không bên nào được tự ý sửa đổi hợp đồng nếu chưa được hai bên thỏa thuận trước bằng văn bản.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản

Quy nhơn, ngày 06 tháng 09 năm 2018

     ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

    TRẦN SƠN TÙNG

                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                          Giám Đốc

 

 

                      NGUYỄN SĨ GIA